Prodajna cijena koja će privući kupce! – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Prodajna cijena koja će privući kupce!

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 9. ožujka (srijeda); jedan dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 9.3.2016.

Tema koja je neprestano u fokusu menadžmenta
Tema koja utječe na vaše prihode
Rezervirajte svoje mjesto...

 

Polaznici će raditi na studiju slučaja

„Hrvatska poduzeća nisu konkurentna u cijenama“ fraza je koju prečesto čujemo. Cijena regulira volumen prodaje, utječe na prihod i dobitak, ali i na prosječne troškove. Što nam poručuje? Kako ju odrediti na razini koja će privući kupce? Kako na cijenu utječu troškovi? Kako biti lider u cijeni? Kada slijediti konkuranciju, a kada biti ispred nje?

Teme koje nemojte propustiti:

 • kratkoročno i dugoročno kreiranje prodajnih cijena: tržišni vs troškovni pristup
 • odlučivanje o prodajnim cijenama na primjeru cijene koštanja čokolada „Slatko“ i „Najslađe“ (polaznici će raditi na praktičnom primjeru)
 • kako odrediti prodajnu cijenu projekta „uvođenje informacijskog sustava u poduzeće“ (polaznici će raditi na praktičnom primjeru)
 • varijabilni vs fiksni troškovi kod formiranja prodajne cijene
 • kreiranje tablice i grafikona koji pomažu u određivanju oprimalne cijene proizvoda. Koja je to cijena u našem primjeru?
   
 • zašto je jedinični trošak proizvoda/usluga presudan za utvrđivanje prodajne cijene
 • gdje smo griješili do sada? I kako ćemo ispraviti pogreške?
 • svaka prodajna cijena ima svoje elemente (strukturu), a to su: ponuda, mjesto ponude, potrebe, kupovna moć – kako ih uskladiti?
 • koliko nam vrijedi prodajna „košarica“
 • cijena proizvodnje/nabave vs cijena ponude vs cijena potražnje
 • što činiti kada cijene određuje proizvođač, kupac ili država?
 • određivanje cijene troškovnom metodom: full costing metoda vs metoda standardnog troška vs metoda marginalnog troška – polaznici rade na praktičnom primjeru
 • određivanje prodajnih cijena na temelju ponude i potražnje: postotak profita vs postotak marže
 • kako odrediti cijenu nove čokolade „Najslađa od svih“ : visoka vs penetrirajuća vs cijena zrelih proizvoda

 •  
 • zašto je važna struktura troškova u ukupnim troškovima cijene koštanja
 • varijabilni vs fikasni trošokovi: za koji grafikon biste se odlučili? Jeste li sigurni u svoju odluku?
   
 • posljedice nepromišljenog određivanja prodajne cijene
 • posljedice nerazumnog određivanja rabata i popusta

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
9.3.2016.
Zagreb