STUDIJ SLUČAJA - Kako integrirati financijsko i nefinancijsko izvještavanje? – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

STUDIJ SLUČAJA - Kako integrirati financijsko i nefinancijsko izvještavanje?

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 13. svibnja (ponedjeljak); 1 dan - 4 sata
 • Cijena / 132,72 € (1.000,00 kn) + PDV
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 13.5.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Kako kroz integrirano izvješće progovoriti o vrijednosti svog poduzeća?
 

Sve veći javni pritisci na poduzeća rezultirali su potrebom za kreiranjem integriranog izvještavanja. Ono u sebi sadržava financijske i nefinancijske informacije. Govori ne samo o financijskoj uspješnosti poduzeća, već i o načinu na koji poduzeće stvara svoju uspješnost. Kroz ovo izvješće poduzeće progovara o odnosu koji gradi sa svojim zaposlenicima, načinu na koji brine o okolišu, ali i zajednici u cjelini.
 

Jeste li znali?

 •  da određeni veliki poduzetnici od 1.1.2017. trebaju objavljivati izvještaje koji sadržavaju nefinancijske informacije
 •  da se malim i srednjim poduzećima preporuča nefinancijsko izvještavanje – ono povećava konkurentsku prednost
 •  da objavu nefinancijskih informacija propisuje Zakon o trgovačkim društvima – SVA PODUZEĆA
 •  Da se u segmentu nefinancijskog izvještavanja primjenjuju slijedeće odredbe:
  •  Direktiva 2014/95/EU
  •  GRI smjernice za izvještavanje
  •  OECD smjernice
  •  UNGC, UNGP za poslovanje i ljudska prava
  •  ISO 26000
  •  ILO Tripartitna Deklaracija
 •  Kako nefinancijsko izvješće treba biti strukturirano
 •  U kojim segmentima države članice mogu biti fleksibilne, a u kojima NE

Iz radionice izdvajamo:

 • financijske informacije koje komuniciramo s javnošću
 • pokazatelji financijske analize koji trebaju imati svoje mjesto u godišnjem izvješću
 • uvažavanje odredbi MSFI/HSFI za objavljivanjem financijskih informacija 
 • 7 PRAVILA FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 • što znači Društveno odgovorno poslovanje - DOP
 •  propisi koji reguliraju sadržaj i oblik nefinancijskog izvještavanja (Zakon o računovodstvu, Direktiva EU 2014/95/EU, GRI 4– smjernice za izvještavanje, ISO 26000, OECD smjernice)
 •  RAZVOJ STANDARDA NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 •  tko je obveznik nefinancijskog izvještavanja
 •  primjena Zakona o trgovačkim društvima – tko, kada, i kako treba sastavljati godišnje izvješće
 •  kako strukturirati nefinancijsko izvješće – SADRŽAJ izvješća
 •  10 PRAVILA – NEFINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA
 •  17 globalnih ciljeva održivog razvoja koji će do 2030 promijeniti sliku svijeta
 •  koristi od nefinancijskog izvještavanja (ugled, kvaliteta zapsolenika, lakši pristup kapitalu, veća učinkovitost)
 •  digitalno nefinancijsko izvještavanje u realnom vremenu koje direktno utječe na rezultat poslovanja
 • SUGESTIJE ZA IZRADU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • SUGESTIJE ZA IZRADU NEFINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • kako integrirati financijsko I nefinancijsko izvještavanje?
   

Radionica je namijenjena:

 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima upravljanja
 • upravi i voditeljima koji rade na poslovima kontrolinga
 • menadžerima čiji je zadatak unaprijediti poslovanje poduzeća
 • voditeljima komercijale, prodaje i marketinga, nabave i proizvodnje
 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima odnosa s javnošću

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
16.10.2018.
Zagreb
30.1.2019.
Zagreb
13.5.2019.
Zagreb