Utjecaj računovodstvenih informacija na ključne pokazatelje uspjeha – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Utjecaj računovodstvenih informacija na ključne pokazatelje uspjeha

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 11.6.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE, KONTROLING I POSLOVNO ODLUČIVANJE
Bez razumijevanja načela sastavljanja financijskih izvještaja nema kvalitetne analize!

Svojim dolaskom ostvarujete:
5% popusta na edukaciju i
30% popusta na knjigu Kontroling iz backstagea

Prijavite se i:
- izbjegnite najčešće pogreške u interpretaciji, budite bolji, a vaše izvještavanje kvalitetnije
- naučite kako na KPI utječu računovodstvene informacije i njihove promjene
- naučite kakosastaviti i povezivati financijske izvještaje
- učite u malim grupama uz interakciju i na praktičnim primjerima

Iz radionice izdvajamo:

 • kako funkcionira računovodstvo u realnom vremenu?
 • što trebamo učiniti da bismo imali računovodstvo koje je upotrebljivo za kontroling
 • računovodstveni propisi i njihova primjena - važne kontrolerske informacije
 • MSFI, HSFI za kontrolere - uloga, primjena, trendovi
 • računovodstvene politike - znaju li kontroleri kako promjena politika utječe na KPI - primjeri iz prakse
 • financijski izvještaji - bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama glavnice, bilješke - što nam govore i kako ih čitati?
 • povezanost financijskih izvještaja - zašto i kako povezivati?
 • studij slučaja - otvaranje poslovnih knjiga, knjiženje poslovnih događaja, zatvaranje poslovnih knjiga i izrada financijskih izvještaja
 • kako nas informacije prezentirane u financijskim izvještajima konkurencije mogu navesti na pogrešne zaključke
 • gdje griješimo kod menadžerskog izvještavanja - zašto nas menadžeri ne slušaju
 • kako napraviti analizu financijskih izvještaja nakon što smo razumjeli načela njihovog sastavljanja

Radionica je namijenjena:

 • voditeljima kontrolinga i kontrolerima
 • članovima uprave (direktorima) društva
 • menadžerima koji rade na poslovima upravljanja
 • voditeljima financija i računovodstva
 • zaposlenicima na poslovima financija i računovodstva
 • zaposlenicima na poslovima plana i analize

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
4.3.2014.
Zagreb
15.5.2019.
Zagreb
11.6.2019.
Zagreb