Voditelj proizvodnje – Edukacije – Altius

Program usavršavanja

Voditelj proizvodnje

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 14.2.2024.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Program usavršavanja za VODITELJA/ICU PROIZVODNJE

Trajanje usavršavanja: 4 mjeseca (50 nastavnih sati)
od 14. veljače 2024. do 15. svibnja 2024.

Kako proizvoditi i postati konkurentan, pitanje je koje muči sve proizvođače.
Ne možemo biti konkurentni ako ne upravljamo proizvodnim troškovima i ne vodimo računa o svim čimbenicima / uvjetima koji utječu na proizvodnju (uvjet nabave, kontrole, rada, tehnologije i kapaciteta te energije).

Što možete učiniti da biste svoju proizvodnju učinili efikasnijom?

Prijavite se na Altiusov certificirani program i postanite voditelj/ica proizvodnje koji:

 • planira, organizira i nadzire proizvodne procese sukladno planovima proizvodnje
 • prati ostvarivanje planova
 • operativno prati izradu proizvoda: od pripreme proizvodnje, kontrole točnosti radnih naloga do isporuke i završetka proizvoda
 • kreira detaljan plan proizvodnje i aktivno surađuje s odjelom nabave
 • dnevno izvještava o efikasnosti proizvodnje
 • preuzima odgovornost za obradu i izvršenje radnog naloga i pravilnu raspodjelu radnih zadataka
 • kreira ispravnu proizvodnu kalkulaciju
 • suorganizira i koordinira rokove isporuke
 • sudjeluje u provođenju kontrole kvalitete
 • prati produktivnost rada u proizvodnji
 • upravlja kapacitetima u proizvodnji
 • prati troškove strojeva
 • kreira konačan obračun proizvodnje

Kako podučavamo?

 • predavači imaju bogato iskustvo u uvođenju kontrolinga u proizvodnim poduzećima
 • mnoštvo rješenja koja mogu biti implementirana u proizvodna poduzeća ODMAH
 • polaznici će raditi na konkretnim primjerima iz prakse
 • konzultacije nakon svakog predavanja
 • polaznici će raditi na primjeru planiranja proizvodnje
 • vježbe i zadaci se izvode na računalima
 • predavanja se održavaju online i uživo
 • ZAVRŠNI RAD - obračun proizvodnje - studij slučaja                                                                                                

1. Radionica: Kako doći do ispravne proizvodne kalkulacije i radnog naloga?
Datum održavanja: 14. veljače 2024., 09:00 - 14:00

Da bismo mogli utvrditi profitabilnost svakog proizvoda kalkulacija treba biti ispravna. Zadatak kontrolinga je utvrđivanje objektivne proizvodne cijene koja u sebi sadrži sve točno izmjerene direktne troškove te objektivan i sustavan raspored indirektnih troškova.

2. Radionica: Kako pratiti produktivnost rada u proizvodnji?
Datum održavanja: 21. veljače 2024., 09:00 - 14:00 
 

Jeste li znali da je udio troškova rada u ukupnim troškovima proizvodnje drugi po veličini? Poduzeća često nemaju ni znanja ni tehnologiju da bi na kvalitetan način pratili efikasnost rada, a ona značajno utječe na visinu kalkulacije.

3. Radionica: Kako upravljati kapacitetima u proizvodnji i pratiti troškove strojeva?
Datum održavanja: 06. ožujka 2024., 09:00 - 14:00   

Kako unaprijediti upravljanje kapacitetima u proizvo-dnji? Polaznici će raditi na primjerima iz prakse te će kroz jedan studij slučaja prikazan u Qlik Sense BI alat u samostalno kreirati model upravljanja kapacitetima u proizvodnji i praćenja troškova strojeva.

4. Radionica: Kako postaviti detaljan plan proizvodnje?
Datum održavanja: 03. travnja 2024., 09:00 - 14:00   

Planiranje proizvodnje jedan je od najzahtjevnijih zadataka sektora proizvodnje, ali i cijelog poduzeća. Ono uključuje cijeli skup aktivnosti koje se ne odnose samo na financijski aspekt plana, već prije svega plan kapaciteta u odnosu na opseg potražnje.

5. Radionica: Kako napraviti konačan obračun proizvodnje?
Datum održavanja: 17. travnja 2024., 09:00 - 14:00   

Niste sigurni u način kako napraviti konačanobračun proizvodnje? Ključne su tri informacije kojese nalaze unutar informacijskog sustava, a to su norma radnog naloga vs stvarni troškovi radnog naloga vs financijski aspekt radnog naloga.

6. Radionica: Kako izvještavati iz proizvodnje?
Datum održavanja: 15. svibnja 2024., 09:00 - 14:00 

Jedan od ključnih izazova u proizvodnim poduzećima vezan je uz sam segment izvještavanja i upravljanja. Upravo su problemi na području izvještavanja i upravljanja uzroci mnogih drugih poremećaja koji se u konačnici očituju kroz visoke proizvodne troškove.

 

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
12.10.2023.
Zagreb
14.2.2024.
Zagreb