Financijska akademija za HR menadžere – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Financijska akademija za HR menadžere

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
24.10.2024.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Program usavršavanja za HR menadžere

Trajanje usavršavanja: 4 mjeseca 
od 24. listopada 2024. do 29. siječnja 2025.
         

Što ćete moći nakon usavršavanja:

 • Analizirati troškove zaposlenika prema sektorima/centrima odgovornosti:
 • Identificirati ključna područja povećanja troškova
 • Razlikovati direktne i indirektne troškove te fiksne i varijabilne troškove te naučiti kako njima upravljati
 • Implementirati ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) te OKR zaposlenika
 • Uspostaviti suradnju između svog sektora i kontrolinga s ciljem razvoja potencijala poduzeća
 • Koristiti odgovarajuće metrike za procjenu efikasnosti rada zaposlenika
 • Razumjeti kako opisi radnih mjesta utječu na dobit
 • Kreirati vizualno atraktivne izvještaje za informirano donošenje odluka
 • Analizirati i interpretirati kontroling rezultate u kontekstu upravljanja ljudskim potencijalima
 • Razviti metode praćenja radne uspješnosti relevantne za organizaciju
 • Razviti strategije za selekciju, upravljanje i praćenje radne uspješnosti zaposlenika.
 • Na temelju KPI implementirati programe razvoja za unapređenje ljudskih potencijala                                                                             

1. Radionica: Financije za vođenje ljudskih potencijala – što svaki HR menadžer mora znati o financijama?
Datum održavanja: 24. listopada 2024., 09:00 - 14:00

Koliko ste često prisutni na sastancima uprave ili menadžmenta? Koliko ste puta bili na nekom sastanku gdje se raspravljalo o raznim brojevima/veličinama, a da ste se osjećali nedovoljno kompetentni za uključiti se u raspravu? Nerazumijevanje brojeva oduzima nam mogućnost da poslovanje vidimo u cjelini, stvara nam nesigurnost u donošenju ili sugeriranju poslovnih odluka. Upravo zbog toga za HR menadžere važno je steći ekonomska, financijska znanja.

2. Radionica: Analiza i kontroling troškova zaposlenika – imate li opise radnih mjesta koji će povećati vašu dobit?
Datum održavanja: 14. studenoga 2024., 09:00 - 14:00   

Radionica će se fokusirati na pitanje kako održavati troškove zaposlenika pod kontrolom, posebno u situacijama kad rastu brže od prihoda. Naglasak će biti na razumijevanju da li ovi troškovi predstavljaju izgubljenu dobit ili investiciju te kako taj pogled utječe na način upravljanja.

3. Radionica: Kako postaviti KPI za praćenje učinkovitosti zaposlenika – temelj za kreiranje razvojnih planova?
Datum održavanja: 28. studenoga 2024., 09:00 - 14:00  

Ključni pokazatelji uspješnosti instrument su preko kojeg poduzeća prate ostvarenje svojih ciljeva. To znači da poduzeća prije svega trebaju odrediti svoje ciljeve, potom postaviti ključne pokazatelje uspješnosti za svaki sektor i na kraju OKR-ove za svako radno mjesto.

4. Radionica: Utjecaj kontroling nalaza na motiviranje i nagrađivanje zaposlenika
Datum održavanja: 12. prosinca 2024., 09:00 - 14:00   

Ključni pokazatelji uspješnosti instrument su preko kojeg poduzeća prate ostvarenje svojih ciljeva. To znači da poduzeća prije svega trebaju odrediti svoje ciljeve, potom postaviti ključne pokazatelje uspješnosti za svaki sektor i na kraju OKR-ove za svako radno mjesto.

5. RadionicaPlaniranje i budžetiranje za HR menadžere
Datum održavanja: 15. siječnja 2025., 09:00 - 14:00   

Planiranje poslovanja nužnost je svake organizacije. Radi se o procesu u koji trebaju biti uključeni svi menadžeri. Osim planiranja strateških i operativnih ciljeva svaki sektor u suradnji s HR menadžerom treba sastaviti i plan zapošljavanja. On osim broja ljudi treba sadržavati i terminski plan zapošljavanja.

6. Radionica: Kreiranje Dashboarda za vođenje ljudskih resursa
Datum održavanja: 29. siječnja 2025., 09:00 - 14:00   

Kreiranje izvještaja za vođenje ljudskih potencijala ključni je posao kojim se omogućava jasan uvid u sve poremećaje, ali i ostvarenja vezana uz ljude u svim sektorima poduzeća. Da bismo kreirali izvještaje/Dashboarde za vođenje ljudskih resursa trebali bismo znati pravila izvještavanja, ali trebamo poznavati i tehnologiju koja će nam omogućiti atraktivne vizualizacije i korelacije.

 

Voditelj ljudskih resursa – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
13.3.2024.
Zagreb
24.10.2024.
Zagreb