Kontroling ljudskih potencijala – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Kontroling ljudskih potencijala

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 2.4.2020.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Mogućnost slušanja online

Nalazi iz kontrolinga ljudskih potencijala bit će prikazani kroz BI rješenje Qlik Sense

Izaziva li u vama ovaj naziv radionice malu nelagodu? Ako da, onda bismo vam željeli reći/napisati da za to nema razloga. Kontroling ljudskih potencijala je aktivnost koja pomaže svim sektorima uočiti zbog čega se ne ostvaruju planirani ciljevi i je li razlog za to u (ne)kompetencijama ljudi. Ako je odgovor i opet pozitivan tada vam provođenje kontrolinga ljudskih potencijala pomaže da zajedno s direktorima sektora razvijete upravo one kompetencije zaposlenika koje su im potrebne kako biste došli do planiranih ciljeva. Kontroling ljudskih potencijala ne znači kontrolirati zaposlenike, već pomoći im da izgrade svoje potencijale. Kako provoditi kontroling ljudskih potencijala i kako vas nalazi iz kontrolinga mogu na vrijeme upozoriti na važnost razvoja kompetencija zaposlenika, saznajte na našoj radionici 2. travnja (četvrtak) u Zagrebu.

Iz radionice izdvajamo:

 • Određivanje ciljeva i KPI svakog sektora – STUDIJ SLUČAJA
 • Praćenje ostvarivanje KPI kroz sustav izvještavanja – STUDIJ SLUČAJA
 • Pronalaženje uzroka neostvarivanja KPI
 • Kompetencije zaposlenika – postojeće vs željene – STUDIJ SLUČAJA
 • Koje kompetencije zaposlenika želimo razvijati i pratiti?
 • Određivanje KPI/OKR sektora i zaposlenika
 • Utjecaj promjena u okolini na kvalitetu zaposlenika (konkurencija, struktura obrazovanja, sustav vrijednosti i sl.)
 • Promjene u menadžmentu i njihov utjecaj na ciljeve poduzeća i zaposlenika
 • Uloga funkcije ljudskih potencijala u strateškoj i operativnoj analizi poduzeća
 • Planiranje potreba ljudskih potencijala (analiza trenda, matematički model agregatnog planiranja, metoda simulacije, metoda scenarija)
 • Motiviranje i nagrađivanje – praćenje radne uspješnosti – STUDIJ SLUČAJA
 • Problemi i pogreške pri procjenjivanju radne uspješnosti
 • Kontroling i strategije materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja (utjecaj na ostvarivanje ciljeva)
 • Uloga sektora ljudskih potencijala u kreiranju strateških i operativnih planova
 • Povezanost sektora ljudskih potencijala i kontrolinga
 • Povezanost sektora ljudskih potencijala i ostalih sektora u poduzeću
 • Mjerenje fluktuacije i apsentizam
 • Izvještavanje iz područja kontrolinga ljudskih potencijala
 • Mjerenje uspješnosti sektora ljudskih potencijala

Radionica je namijenjena:

 • vlasnicima i članovima uprave
 • menadžerima svih razina
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala
 • voditeljima kontrolinga

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
2.4.2020.
Zagreb