Kreiranje Dashboarda za vođenje ljudskih resursa – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Kreiranje Dashboarda za vođenje ljudskih resursa

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
29.1.2025.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Kreiranje izvještaja za vođenje ljudskih potencijala ključni je posao kojim se omogućava jasan uvid u sve poremećaje, ali i ostvarenja vezana uz ljude u svim sektorima poduzeća. Da bismo kreirali izvještaje/Dashboarde za vođenje ljudskih resursa trebali bismo znati pravila izvještavanja, ali trebamo poznavati i tehnologiju koja će nam omogućiti atraktivne vizualizacije i korelacije. Na ovoj radionici naučit ćete kako kreirati Dashboarde za potrebe vođenja ljudskih potencijala te ćete sami kreirati Dashboarde. Pridružite nam se na radionici u Zagrebu ili online.

Sadržaj radionice:

 • Pravila izvještavanje – kreiranje tablica i grafikona
 • Vrste informacijskih sustava – upravljački informacijski sustavi i ostali sustavi podrške upravljanju i odlučivanju
 • Standardizacija izvještavanja – mjesečno, kvartalno, polugodišnje i godišnje izvještavanje
 • kreiranje izvještavanja iz sektora ljudskih potencijala – kako ključne informacije iz HRM-a prikazati kroz atraktivna izvještajna sučelja PRIKAZ PRAKTIČNOG PRIMJERA u Qliku Sense BI alatu
 • Timetable promjena – od kuda krenuti, s kojim ljudima i u kojim rokovima?
 • Izrada studija slučaja
  • Povlačenje podataka
  • Priprema podataka
  • Dizajniranje i izrada vizualizacije, temeljene na potrebama korisnika
  • Izrada analize
  • Interaktivni prikaz ključnih informacija za sigurno donošenje odluka
  • Analiza djelatnika (iskoristivost potencijala)
  • Kreiranje STORYTELLINGA
 • Samostalan zadatak polaznika – polaznici će dobivene excel tablice samostalno unositi u Qlik Sense BI alat te na temelju njih kreirati i vizualizirati izvještaje (interaktivno sučelje) za potrebe HRM-a

Radionica je namijenjena:

 • vlasnicima i članovima uprave
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala
 • osobama koje kreiraju poslovnu politiku poduzeća
 • voditeljima svih sektora u poduzeću

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Voditelj ljudskih resursa – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
29.1.2024.
Zagreb
19.6.2024.
Zagreb
29.1.2025.
Zagreb