Utjecaj kontroling nalaza na motiviranje i nagrađivanje zaposlenika – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Utjecaj kontroling nalaza na motiviranje i nagrađivanje zaposlenika

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
12.12.2024.
09:00 – 14:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Praćenje i ocjenjivanje radne uspješnosti i motiviranje zaposlenika pretpostavka su kvalitetnog upravljanja. Dobivaju li menadžeri ljudskih potencijala prave informacije iz kontrolinga i ako ih dobivaju da li na temelju njih donose odluke? Jednako tako da li na temelju njih umjeravaju funkcijske menadžere na poteze koje je potrebno povući kako bi se dogodile promjene te kako bi radna uspješnost zaposlenika kao i njihova motiviranost bile što bolje? Često se događa da nismo sigurni u sustav nagrađivanja naših zaposlenika, a još manje u osnovicu na temelju koje se određuju stimulacije. KONTROLING NALAZI su temelj na kojem se bazira izgradnja sustava nagrađivanja zapsolenika.

Pridružite nam se na radionici u Zagrebu ili online, temeljenoj na iskustvu i brojnim praktičnim primjerima.

Sadržaj radionice:

 • što su nalazi iz kontrolinga i kako utječu na promjene koje je nužno provesti?
 • praćenje KPI u suradnji s direktorima sektora i kontrolerima – što kad KPI nisu ostvareni? – STUDIJ SLUČAJA
 • izgradnja sustava nagrađivanja - pristup tržišne vrijednosti vs pristup unutarnje vrijednosti rada – prednosti i nedostaci
 • kako odrediti sustav nagrađivanja proizvodnih i neproizvodnih sektora i koja je osnovica najbolja?
 • što sve utječe na visinu plaće – STUDIJ SLUČAJA
 • GRAFIČKO određivanje strukture plaće (prazni, puni i zeleni krugovi)
 • odabir sustava plaća i raspona – GRAFIČKI PRIKAZ
 • kako postaviti granice platnih razreda – GRAFIČKI PRIKAZ – raspon bodovnih vrijednosti + novčani raspon
 • određivanje fiksne i varijabilne plaće
 • definiranje varijabilne plaće – uspostava varijabilne plaće pod nazivom gainsharing – STUDIJ SLUČAJA
 • Scanlonov plan, Ruckerov plan, Kaiser Steel plan, Peace Works Plan
 • financijsko vs nefinancijsko nagrađivanje
 • tri plana – za koji se odlučiti? (rad uz čistu proviziju, rad po čistoj plaći, plaća uvećana na stimulativnu naknadu)
 • stimulacija za menadžere vs stimulacija za zaposlenike
 • što utječe na motivaciju zaposlenika?
 • utjecaj motiviranosti na ostvarivanje KPI

Radionica je namijenjena:

 • vlasnicima i članovima uprave
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala
 • osobama koje kreiraju poslovnu politiku poduzeća
 • voditeljima svih sektora u poduzeću

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Voditelj ljudskih resursa – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
14.5.2024.
Zagreb
12.12.2024.
Zagreb