Izrada novčanog toka i upravljanje likvidnošću – uz rad na računalu! – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Izrada novčanog toka i upravljanje likvidnošću – uz rad na računalu!

 • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
 • 29. siječnja (utorak); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € + PDV
  Na cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 29.1.2019.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Ciljevi radionice:

 • naučiti sastavljati novčani tok po direktnoj i indirektnoj metodi
 • naučiti izgraditi Working Capital Management
 • naučiti kreirati i pratiti KPI iz računa dobiti i gubitka i izvještaja o novčanom toku
 • prepoznati uzroke nelikvidnosti i sugerirati moguća rješenja

O svemu više doznajte na radionici 29. siječnja (utorak) u Zagrebu.
 

Iz radionice izdvajamo:

 • uzroci nelikvidnosti – kako ih prepoznati i na njih utjecati?
 • Cash Gap – kako ga izračunati?
 • kako utvrditi koeficijent nenaplativosti i ugraditi ga u sustav standardnih izvještaja?
 • koliko nas koštaju kamate na koje pristajemo i one na koje nismo pristali?
 • koliko nas košta nekvalitetno upravljanje troškovima?
 • kako izračunati rentabilnost sconta koje dajemo kupcima?

PRAKTIČAN RAD – sastavljanje novčanog tijeka (na dva primjera i na računalima) obuhvaća:

 • pozajmice vlasnika
 • otkup udjela
 • prodaja financijske imovine klasificirane za trgovanje
 • plaćanje financijskog najma
 • naplatu štete od osiguranja
 • plaćanje PDV-a
 • ulaganje u obveznice
 • prodaju dugotrajne imovine
 • naplatu od korištenja autorskih prava
 • plaćanje obveze prema dobavljačima
 • naplatu potraživanja od kupaca
 • isplatu dividende vlasnicima
 • isplatu neto plaća
 • povrat kratkoročne pozajmice
 • podmirenje obveze za porez na dohodak
 • i još mnogo toga

Radionica je namijenjena:

 • upravi društva
 • izvršnim menadžerima
 • svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
 • menadžerima financija i računovodstva
 • kontrolerima
 • svima u odjelima poduzeća čiji je zadatak optimizirati novčane tokove
 • svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
16.3.2017.
Zagreb
29.6.2017.
Zagreb
5.2.2018.
Zagreb
29.1.2019.
Zagreb