Partner i distribution management – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Partner i distribution management

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 11.11.2011.

Odabrati partnera s kojim ćemo ostvariti usku suradnju u distribuciji našeg portfelja (proizvoda i robe) nije nimalo jednostavan zadatak. Partnerski odnos podrazumijeva obostrano povjerenje. Kako istražiti i analizirati tržište potencijalnih distributera, koju strategiju pristupa odabrati, kako napraviti due diligence potencijalnih partnera, provesti partner program, u konačnici provesti monitoring i pratiti razvoj distributera, doznajte na našoj jednodnevnoj radionici 11. studenoga (petak) u Zagrebu.

Iz radionice izdvajamo:

 • istraživanje tržišta i parametri istraživanja
 • parametri istraživanja Analiza tržišta - klasifikacija tržišta, struktura pojedinog tržišta, komparacija s očekivanjima, SWOT analiza, Porterova analiza pet sila, kompetitivna analiza direktnih i indirektnih konkurenata, tržišni potencijal, globalni terminski plan
 • strategija pristupa, tržišni ulazak i uređenje tržišnog pristupa
  • distributer kao ovlašteni zastupnik
  • distributer kao uvoznik s dodatnom vrijednošću
  • distributer kao volume maker
  • distributer kao razvojni kanal
  • ekskluzivitet VS autorizacija
  • regionalna VS „country“ autorizacija
 • due diligence - kako pratiti partnere - koji su ključni pokazatelji praćenja poslovanja, trendovi i korelacije
 • partner program
  • ugovor (klasifikacija terminologije, komercijalni uvjeti, teritorijalna ovlaštenost, trajanje i produljenje ugovornog odnosa, logistički zahtjevi, supply chain management, resursne odredbe, tehnička i prodajna izobrazba, certifikacija i licenciranost, garancije i servisni uvjeti, povrati i rotacije, pravne odredbe, osiguranje, zaštite intelektualnog vlasništva, zaštita podataka, poslovnih informacija i ugleda, restrikcije, audit i izvještavanje, više sile, terminacija, službeni sustav obavještavanja i kontakti, službeni jezik komunikacije, ovlašteno arbitražno ili sudsko tijelo
  • vodič za distribuciju - programski priručnik (cjenici i rabatne skale, prodajni vodič, financijski ciljevi, razvojni i ostali ciljevi, sustav nagrada, marketing plan, detaljan plan resursa i izobrazbe, procesni kriteriji, izvještajni sustav, vremenske dimenzije i datumske obveze)
  • kodeks (tržišni kodeks, kodeks upravljanja i distribucije na državna i javna tijela, ekološki)
 • pristup, obostrana validacija, aktivacija
 • razvoj i monitoring

Radionica je namijenjena:

 • vlasnicima i upravama poduzeća
 • voditeljima prodaje
 • voditeljima projekata
 • voditeljima i menadžerima logistike
 • svim zaposlenicima koje zanima ovo područje

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
11.11.2011.
Zagreb