Vođenje i odlučivanje u ekstremnim situcijama i krizama – Edukacije – Altius

Online edukacija

Vođenje i odlučivanje u ekstremnim situcijama i krizama

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 30.3.2020.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

ONLINE – OGRANIČEN BROJ SUDIONIKA

O ovoj temi govoriti će osoba posebeno educirana i trenirana za krizne situacije vojni pilot Ivan Pigac i Dr.sc. Andreja Švigir, osoba koja je pomogla mnogima da pronađu svoj put iz krize.

Ima li ekstremenije situacije od ove u kojoj smo se našli? Možda bi bilo bolje da ovu rečenicu malo okrenemo – ima li ekstremnije prilike od ove u kojoj smo se našli? Hrvatska su poduzeća kao i ljudi tijekom svoje povijesti prolazili kroz brojne krize – zbog čega je ova drugačija od drugih? Razlog je zasigurno u činjenici da se radi o globalnoj krizi za koju znamo uzrok ili barem mislimo da ga znamo. Dublji razlog je činjenica da se u ekonomskom smislu nemamo na koga osloniti – ostali smo oslonjeni na vlastite snage. I proizvodne i ljudske. Upravo je ova krize pokazala svu našu krhkost, ali i dala priliku za pronaći snagu koja, u potpunosti smo sigurni spava negdje u nama. Probudimo ju zajedno!

Teme ovog interaktivnog online druženja su:

  1. Odgovornost, brzina, poslušnost – 3 ključne strategije u upravljanju krizom
  2. 6 koraka u upravljanju krizom
  • Osjećaj hitnosti, a ne panike
  • Stvaranje predvodničkog tima
  • Komuniciranje vizije poslovanja za kraće vremenske periode (tjedan ili dva unaprijed)
  • Okretanje unutarnjim snagama i stvaranje “izlazne” strategije
  • Motiviranje i osnaživanje djelatnika za djelovanje
  • Komuniciranje malih pobjede i konsolidacija napravljenog
  1. SUDIONICI ĆE MOĆI AKTIVNO SUDJELOVATI I POSTAVLJATI PITANJA

CEO - Chief Executive Officer – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
30.3.2020.
Zagreb