Izrada plana nabave temeljem protekle potrošnje, očekivanja i postavljenih ciljeva – kroz studij slučaja – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Izrada plana nabave temeljem protekle potrošnje, očekivanja i postavljenih ciljeva – kroz studij slučaja

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 24.10.2023.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Izazov svakog lanca opskrbe je integriranje, pritom misleći na izgradnju eksternog lanca opskrbe koji optimizira potrebe i kretanje roba i usluga od dobavljača, kroz interni lanac opskrbe poduzeća do krajnjeg kupca. Pretežito se u nerazvijenim lancima opskrbe s naglašenom segmentnom strukturom svaka aktivnost, pritom misleći na upravljanje nabavom i dobavljačima, upravljanje proizvodnjom, upravljanje distribucijom i upravljanje prodajom, optimizira i unaprjeđuje zasebno. Takav lanac opskrbe nerijetko trpi visoke zalihe, neučinkovite procese i troškove izazovne koordinacije.

Glavni izazovi lanca opskrbe mogu se svrstati u 5 cjelina:

1. Proizvodnja

 • Koje proizvode tržište želi?
 • Koliko proizvoda i kada treba biti proizvedeno?

2. Zalihe

 • Koje zalihe trebaju biti uskladištene u kojoj fazi u okviru opskrbnog lanca?
 • Koliko zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda trebamo držati?

3. Lokacija

 • Gdje trebaju biti locirani proizvodni pogoni i logistički centri?
 • Da li su postojeće lokacije efikasne?

4. Transport

 • Koji način transporta koristiti?
 • Koji je najjeftiniji, najpouzdaniji, najbrži, koji zahtjeva najnižu razinu zaliha?

5. Informacijska podloga

 • Koje informacije su presudne za odlučivanje?
 • Kako ih je potrebno distribuirati kroz opskrbni lanac i kome?

Polazna točka za optimizaciju lanca opskrbe je planiranje, odnosno predviđanje budućih događaja. Polazni podaci za planiranje mogu biti matematički i statistički modeli utemeljeni na protekloj potrošnji ili kvalitativne metode bazirane na menadžerskoj procjeni. Cilj planiranja je smanjenje zaliha i osiguravanje raspoloživosti roba i usluga. U nedostatku plana i komunikacije trgovci naručuju više nego trebaju, a proizvođači proizvode više ili manje nego što mogu prodati.

U svrhu planiranja potreba u lancu opskrbe vrlo je važno definirati koju metodu planiranja odabrati kako bi rezultat planiranja bio pouzdan. Najčešće korištene metode su:

 • Uzročna metoda ili linearna regresija kojom se analizira kretanje pojave u prošlosti pod utjecajem neke nezavisne varijable, npr. utjecaj marketinških kampanja na volumen prodaje
 • Metode prosjeka i to jednostavni i pokretni prosjek, vagani prosjek, metode eksponencijalnog uravnoteženja
 • Metode vremenskih serija

U upravljanju lancem opskrbe potrebno je obratiti pozornost na 5 važnih elemenata:

1. Poznavati svoje troškove – imati jasno razrađenu strukturu troškova kroz lanac opskrbe kojim isporučujete pojedinačni proizvod pojedinačnom klijentu
2. Plan prodaje i operativni plan poslovanja koji vam omogućava da:

 • Planirate prodaju u količini na teritoriju i kroz prodajni kanal
 • Planirate potrebne kapacitete koji će proizvesti proizvod ili uslugu za zadovoljenje te prodaje i da izradite master operativni plan
 • Planirate sve aktivnosti u procesu i da ih vrednujete
 • Optimizirate sve aktivnosti unutarnje logistike (lean management i 5s)
 • Optimizirate aktivnosti vanjske logistike

3. Ugovorite ulazne cijene s dobavljačima za objedinjenu nabavu roba i usluga
4. Planirate veličinu narudžbe prema dobavljaču. Korištenje EOQ modela značajno utječe na trošak po jedinici proizvoda
5. Optimalno koristite resurse

Radionica je namijenjena:

 • Upravi i menadžmentu poduzeća
 • Direktorima i voditeljima nabave
 • Operativnim voditeljima u nabavi
 • Direktorima i voditeljima kontrolinga
 • Kontrolerima i analitičarima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Voditelj nabave i logistike – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
23.3.2023.
Zagreb
24.10.2023.
Zagreb