Javna nabava za ponuditelje – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Javna nabava za ponuditelje

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 13. svibnja (srijeda); 1 dan - 7 sati
 • Cijena / 1.300,00 kn + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta
 • Kristina Alija Hrastinski dipl. iur.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 13.5.2015.

Ako nemate sve odgovore na pitanja o javnoj nabavi i još uvijek se niste u potpunosti upoznali s promjenama vezanim uz Zakon o javnoj nabavi, a to je sastavni dio vašeg posla, ovo je edukacija za vas. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi donio je mnogo novosti, kako bi provedba postupaka javne nabave i apliciranje bili transparentniji i jednostavniji.


Ako:
- želite doznati više o aktualno važećem zakonodavnom okviru u području javne nabave,
- imate neke nedoumice u svezi načina provedbe postupka javne nabave,
- imate nedoumice i pitanja u pogledu načina pribave te rokova važenja traženja dokaza sposobnosti,
- želite izbjeći nepotrebne pogreške pri sastavljanju ponude i prikupljanju traženih dokaza sposobnosti,
- želite doznati koje pravne korake možete poduzeti tijekom provedbe postupaka javne nabave u slučaju unošenja bilo kakvih nepravilnosti,
- želite doznati koje su vaše mogućnosti za aktivnijim sudjelovanjem u postupku javne nabave od objave EOJN-e do konačnosti odluke o odabiru/poništenju,

pridružite nam se na jednodnevnoj edukaciji 13. svibnja (srijeda) u Zagrebu,

tada je ova radionica pravo mjesto za vas.
Na njoj ćete temeljem primjenjivih zakonskih odredbi i praktičnog iskustva, dobiti odgovore na opisana pitanja i niz praktičnih savjeta koji će vam pomoći u svakodnevnom poslovanju u području javne nabave.

Na edukaciji ćemo razgovarati o zakonski ispravnom načinu sastavljanja i podnošenja ponuda, sastavljanja / pribave i podnošenja traženih dokaza o sposobnosti te eventualnih jamstava. Pridružite nam se na edukaciji kako biste izbjegli nepotrebne pogreške pri apliciranju na pojedine postupke javne nabave, kao i vođenje mogućih upravnih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.


Iz edukacije izdvajamo:

 • dokumentacija za nadmetanje
 • sadržaj ponude i način izrade ponude
 • dostava zatraženih dokaza o sposobnosti
 • rokovi za dostavu ponuda
 • otvaranje, pregled i ocjena ponuda
 • sastav propisanih zapisnika i njihova dostava ponuditeljima
 • razlozi isključenja ponude
 • zahtjev za dostavom zakonom propisanih jamstava
 • donošenje odluke o odabiru/poništenju
 • mogućnost uvida u druge ponude / poslovna tajna
 • dostava originalne dokumentacije
 • završetak postupka javne nabave
 • pravna zaštita - žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (rokovi, sadržaj žalbe, procedura)
 • pravna zaštita - iniciranje postupka pri nadležnom sudu
 • ništetnost ugovora

Edukacija je namijenjena:

 • članovima uprava i direktorima
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca
 • zaposlenicima koji se služe Zakonom o javnoj nabavi ili na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
1.3.2013.
Zagreb
5.4.2013.
Zagreb
13.5.2013.
Zagreb
7.6.2013.
Zagreb
18.6.2013.
Zagreb
2.8.2013.
Zagreb
13.9.2013.
Zagreb
19.9.2013.
Zagreb
15.10.2013.
Zagreb
20.11.2013.
Zagreb
20.12.2013.
Zagreb
22.1.2014.
Zagreb
28.2.2014.
Zagreb
18.3.2014.
Zagreb
26.9.2014.
Zagreb
17.11.2014.
Zagreb
13.5.2015.
Zagreb