Kako upravljati kategorijama u nabavi? – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Kako upravljati kategorijama u nabavi?

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 15.2.2024.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Na radionicu je potrebno donijeti računalo – (upute što je potrebno instalirati na računala dobit ćete nakon prijave na radionicu)

Koliko puta ste bili u situaciji u kojoj se od vas tražilo da hitno snizite troškove i povećate efikasnost nabave, a da brzog rješenja nije bilo na vidiku? Pod pritiskom ostalih službi s hitnim zahtjevima i intenzivnih operativnih aktivnosti teško je pronaći vrijeme za promišljanje i implementaciju vizije - željene budućnosti.

Strateški pristup upravljanja kategorijama u nabavi preoblikovati će način na koji nabavljate robe i usluge i usmjerit će pažnju na aktivnosti u ključnim područjima nabave kako bi se iskoristio potencijal za optimizaciju i stvorila dodana vrijednost za cijelo poduzeće. Digitalna transformacija poslovanja smanjit će operativni pritisak na službu nabave i značajno skratiti nabavni ciklus.

Ispravnim upravljanjem kategorijama u nabavi značajno ćete smanjiti trošak nabave i stvoriti konkurentsku prednost potrebnu za vaš poslovni uspjeh.

Pitanja na koja ćete dobiti odgovor!

 • Koje su ključne odrednice sustava upravljanja nabavom prema kategorijama?
 • Koje promjene sustav upravljanja prema kategorijama donosi u odnosu na tradicionalan način nabavljanja?
 • Kako definirati kategorije?
 • Kako izraditi matricu kategorija i definirati optimalnu strategiju nabave?
 • Kako istražiti tržište i kreirati bazu dobavljača prema kategorijama?
 • Kako postaviti ciljeve za svaku kategoriju u odnosu na smanjenje troškova nabave i smanjenje rizika nabave?
 • Kako pomoću pokazatelja poslovanja mjeriti uspješnost u ostvarenju ciljeva nabave?
 • Kako kreirati matricu analize postupaka nabave prema kategorijama?
 • Na nabavu kojih kategorija trošimo najviše vremena?
 • Kako bi mogli unaprijediti učinkovitost procesa nabave i smanjiti broj narudžbi?
 • Koji tip organizacije nabave bi najviše odgovarao s obzirom na kategorije koje nabavljamo?

Sadržaj radionice:

 • Prikaz koncepta upravljanja nabavom prema kategorijama
 • Analiza potrošnje i kreiranje kategorija potrošnje – STUDIJ SLUČAJA
 • Kreiranje kros-funkcionalnih timova za upravljanje kategorijama
 • Analiza tržišta nabave i kreiranje sustava upravljanja dobavljačima prema kategorijama
 • Izrada Kraljičeve matrice - Identificiranje prilika i određivanje strategija nabave
 • Postavljanje ciljeva nabave po kategorijama i postavljanje sustava mjerenja ostvarenja
 • Implementacija strategija usmjerenih na smanjenje troškova i mjerenje uspjeha pomoću pokazatelja
 • Implementacija strategija usmjerenih na povećanje efikasnosti procesa nabave i mjerenje ostvarenja
 • Implementacija digitalnih rješenja za upravljanje kategorijama, nabavom i dobavljačima

Upravljanje kategorijama – studij slučaja:

Radionica je temeljena na praktičnom prikazu promjene načina upravljanja nabavom, s tradicionalnog na upravljanje nabavom po kategorijama. Temeljem podataka  stvarnog poduzeća polaznici će moći zajedno s predavačem:

 1. Uspostaviti sustav upravljanja nabavom/zalihama po kategorijama i definirati ključne promjene
 2. Kreirati kategorije
 3. Analizirati potrošnju po kategorijama
 4. Izraditi Kraljičevu matricu i odrediti strategije nabave za pojedinu kategoriju
 5. Provesti postupak nabave po kategorijama u e-okruženju
 6. Igrati ulogu dobavljača u simulaciji nabavnog događaja s ciljem prikupljanje ponuda i pregovaranje putem e-aukcija u digitalnoj platformi Promena E-sourcing solutions
 7. Kreirati matricu i analizirati postupke nabave te odrediti strategiju za upravljanje zalihama.

Polaznici će nakon završetka radionice:

 • razumjeti prednosti sustava upravljanja nabavom prema kategorijama
 • znati koje korake je potrebno poduzeti da bi se implementirao sustav upravljanja nabavom/zalihama
 • biti u mogućnosti kritički se osvrnuti na tradicionalan način upravljanja nabavom te na upravljanje nabavom prema kategorijama i odabrati ispravan pristup za svoje poduzeće
 • naučiti kako i bez pomoći naprednog ERP-a, analizirati potrošnju i izraditi Kraljičevu matricu u Excelu.
 • moći interpretirati rezultate analize i odabrati ispravan pristup za upravljanje poslovanjem u svom poduzeću.

Radionica će polaznicima pružiti potrebna znanja i vještine kako bi postali promotori i pokretači pozitivnih promjena u poslovanju.

Radionica je namijenjena:

 • Upravi i menadžmentu poduzeća
 • Direktorima i voditeljima nabave
 • Operativnim voditeljima u nabavi
 • Direktorima i voditeljima kontrolinga
 • Kontrolerima i analitičarima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Voditelj nabave i logistike – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
16.2.2023.
Zagreb
14.4.2023.
Zagreb
6.12.2023.
Zagreb
15.2.2024.
Zagreb