Pomoću upravljanja zalihama do veće efikasnosti u lancu opskrbe – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Pomoću upravljanja zalihama do veće efikasnosti u lancu opskrbe

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
6.11.2020.
08:30 – 14:15
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Igrajmo se! Pomoću upravljanja zalihama do veće efikasnosti u lancu opskrbe

Ovu radionicu moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting

Svjedočansvo iz krize COVID-19
"Uz navedene nedostupnosti roba jako se mučimo s izbjegavanjem nekoliko uzastopnih bullwhip efekata zbog drastičnih promjena u potražnji koje su se događale u nevjerojatno kratkom vremenu (nepuna dva tjedna). U jednom trenutku smo davali sve od sebe da napunimo prodavaonice, u drugom je postojala opasnost od prevelike zalihe i otežanog funkcioniranja zbog toga." 
https://www.linkedin.com/pulse/kako-lanac-opskrbe-konzum-plus-doo-reagira-na-covid-19-kristina-soric/

STUDIJ SLUČAJA 
Model ekonomske količine narudžbe (E0Q model) i njegove varijante

Srabilna potražnja, stabilno vrijeme isporuke
Definiranje i rješavanje problema optimizacije (minimizacije) troškova zaliha u slučaju jednog proizvoda - EOQ formula.
Vrijedi li EOQ formula u slučaju popusta na količinu? Ili u slučaju ograničenog kapaciteta skladišta i/ili transporta? Vježbe u Excel Solveru.
Vrijedi li EOQ formula u slučaju više proizvoda? Kako uskladiti narudžbe za više proizvodnih kategorija i više dobavljača? Kako surađivati u naručivanju više proizvodnih kategorija i eliminirati silose? Kako kreirati problem optimizacije (minimizacije) troškova uz dodatna ograničenja? Vježbe u Excel Solveru.
 

STUDIJ SLUČAJA
Model količine narudžbe sa sigurnosnim zalihama (Formula drugog korjena)

 • Nestabilna potražnja i stabilno vrijeme isporuke
 • Nestabilna potražnja i nestabilno vrijeme isporuke
 • Stabilna potražnja i nestabilno vrijeme isporuke

Praktičan primjer
Na temelju dobivenih podataka o kretanju potražnje iz Beer Game, potrebno je izračunati E0Q i sigurnosne zalihe sa zadanom razinom usluge prema kupcu za sva četri člana u lancu (Maloprodaja, Skladište, Distributer i Tvornica). Na kraju se za svakog člana lanca izračunavaju ukupni troškovi zaliha. Kako u lancu ne postoji komunikacija, svaki član ima svoje troškove jer osim Maloprodaje, nijedan drugi član u lancu nema informaciju o potražnjama krajnjeg kupca. Povede se diskusija kako uvesti unaprjeđenja, a razbijanje silosa i uspostavljanje integracije, koordinacije i komunikacije nameću se kao rješenje. Na kraju se vrše simulacije promjenom troškova držanja zaliha, troškova narudžbi, razine usluga prema kupcu i vremena isporuke.

Beer Game

Na temelju realnih podataka iz jednog hrvatskog trgovačkog lanca simulira se potražnja krajnjeg kupca u maloprodaji. Na temelju te potražnje, Maloprodaja naručuje robu od Skladišta, Skladište od Distributera, a ovaj od Tvornice. Svaki član lanca ima svoju strategiju naručivanja. Članovi ne komuniciraju i djeluju u svojim silosima. Zbog neizvjesnosti u potražnji, svaki član naručuje najprije i više nego što je potrebno, pa nakon što kreira velike zalihe, počinje naručivati i manje nego što je potrebno, pa opet više, stvarajući varijacije u potražnji koje kroz lanac postaju sve veće kreirajući pritom Efekt biča.

Upravljanje zalihama

Zalihe su sredstva koje društvo drži u svom redovnom tijeku poslovanja te ih stoga i smatramo likvidnom imovinom. Za mnoga poduzeća bez zaliha nema opstanka. Druga strana medalje je da su zalihe često kamen oko vrata mnogima koji imaju poteškoća s njihovim upravljanjem. Zašto se baviti zalihama? Dovoljan razlog zasigurno je podatak da u ukupnim troškovima koje poduzeće generira, zalihe zauzimaju visoki postotak udjela. Stoga je danas jedan od temeljnih menadžerskih zadataka udovoljiti suvremenim zahtjevima koji se odnose na smanjenje razine zaliha, visoku fleksibilnost, bržu isporuku te niže troškove. Ako želite naučiti kako upravljati zalihama te kako primjenjivati formule i alate prilikom izračuna optimalnih količina zaliha koje neće opteretiti vaše poslovanje, već ga potaknuti, dođite na radionicu
6. studenoga (petak) u Zagrebu.

Teme radionice:

 • znamo li kako formirati nabavnu vrijednost robe: koje troškove treba uključiti u nabavnu/proizvodnu vrijednost zaliha
 • računovodstvene politike na području zaliha: kako primjenom različitih metoda obračuna utroška zaliha utjecati na dobit i vrijednost imovine društva
 • usporedba rezultata dobivenih primjenom različitih metoda obračuna utroška zaliha
 • kontroling zaliha i određivanje KPI nadgrupa, grupa i podgrupa zaliha
 • upravljanje zalihama kroz QlikSense BI alat
 • KO vs MARŽA po grupama proizvoda te njegov utjecaj na rentabilnost
 • BGC matrica proizvoda - instrument za upravljanje zalihama
 • što je «cash gap» i kako ga izračunati?
 • kako izračunati min., max. i optimalne količine zaliha i uštediti najlikvidniju imovinu - novac
 • upravljanje lancem opskrbe – koordinacija na relaciji dobavljač/poduzeće/klijent
 • upravljanje zalihama kao strategija upravljanja lancem opskrbe. Koordinacija na relaciji dobavljač/klijent, a u svrhu minimaliziranja ukupnog troška zaliha i maksimiziranja razine usluge
 • Beer  Game – simulacija lanca opskrbe – maloprodaja, skladište, distributer, tvornica
 • iskustva iz krize COVID-19. Gdje su nastali najzanimljiviji primjeri Efekta biča i kako su se hrvatska poduzeća snašla?
 • Efekt biča (Bullwhip Effect) – zašto nastaje i kako ga izbjeći– STUDIJ SLUČAJA
 • Model ekonomske količine narudžbe (EOQ model) za jedan proizvod i za više proizvoda – kako modelirati i riješiti problem optimizacije Excel Solver – STUDIJ SLUČAJA
 • Model količine narudžbe sa sigurnosnim zalihama – VJEŽBE U EXCELU – slučaj iz hrvatske poslovne prakse – PRAKTIČAN PRIMJER SIMULACIJE

Radionica je namijenjena:

 • upravi i voditeljima koji upravljaju cjelokupnim poslovanjem društva
 • menadžerima logistike
 • menadžerima nabave i prodaje
 • menadžerima kontrolinga
 • vlasnicima malih društava koji žele poboljšati upravljanje zalihama
 • svima onima koji se žele obrazovati iz područja upravljanja zalihama

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
28.4.2020.
Zagreb
4.6.2020.
Zagreb
6.11.2020.
Zagreb