Simulacija poslovnih procesa kroz Lego Game – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Simulacija poslovnih procesa kroz Lego Game

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
9.12.2020.
09:00 – 13:00
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Imate li osjećaj da ste u žrvnju između minimiziranja troškova i maksimiziranja razine usluge prema kupcu? I tome nikad kraja? Beskonačno natezanje između efikasnosti i efektivnosti? Još vas opterećuje i COVID – 19? I stalno bombardiranje s terminima agilnost, prilagodba, promjena, novo normalno? Kako balansirati? Kako unaprijediti poslovne procese i odgovoriti na postavljene izazove?

Kako organizirati procedure, koje su aktivnosti suvišne, kako komunicirati, kako surađivati? Koliko sastanaka tjedno, mjesečno treba organizirati? Koga pozvati? Kako razbiti/povezati silose unutar organizacije i organizirati protok informacija među različitim odjelima? Kako izabrati dobavljača, kako naručivati, kako transportirati, kako skladištiti, kako proizvoditi robu ili uslugu, kako distribuirati i isporučiti? Koji softver implementirati i kako integrirati odnos s potrošačima i procese unutar poduzeća?

Operacijski management! Business process management, total quality management, lean management i ostale metodologije.

Prvi dio radionice izlaže koncepte upravljanja poslovnim procesima, te daje primjere iz svjetske i hrvatske poslovne prakse. Drugi dio ilustrira te koncepte i probleme koji se javljaju kroz simulaciju Lego game. Sudionici će kroz igru detektirati loše organizirane aktivnosti i uska grla, te dati prijedloge za poboljšanja. Treći dio izlaže alate i metode koji se mogu koristiti u unapređenju procesa kao što su mapiranje procesa, dijagram tijeka, mjerenje, Pareto dijagram, detektiranje uskih grla i rasipnosti, postavljanje problema, dijagram uzroka i posljedica (dijagram riblje kosti), brainstorming, redizajniranje procesa radi unapređenja. U četvrtom dijelu će se obraditi primjeri iz poslovne prakse, te provesti vježba na problemima koje sudionici izaberu iz svoje poslovne prakse.

Kroz radionicu ćemo proći osvrt na elemente Toyota Production Systema kao što su Jidoka (odmah prijavi problem), Genchi Genbutsu (riješi problem u korijenu), MUDA (eliminiranje rasipnosti) i ostali.

 

Što ćete moći nakon radionice:

 • razumjeti potrebu upravljanja procesima
 • upoznati koncepte i osvijestiti potrebu za implementacijom istih
 • osvijestiti prepreke u implementaciji
 • upoznati alate i metode koji se mogu iskoristiti u unapređivanju procesa
 • upoznati uspješne slučajeve iz poslovne prakse
 • izmijeniti svoja iskustva s ostalim polaznicima i odbiti uvid kako je to u drugim organizacijama

Sadržaj radionice:

 • koncepti upravljanja poslovnim procesima, primjeri iz svjetske i hrvatske poslovne prakse. Prepreke u implementaciji. Silosi i komunikacija u organizaciji. Neprekidno unapređivanje. Lean management.
 • Lego Game – simulacija poslovnih procesa, mapiranje, određivanje uskih grla, diskusija, mjerenje, prijedlozi za poboljšanje, redizajniranje procesa.
 • alati i metode upravljanja poslovnim procesima. Mapiranje procesa, dijagram tijeka, detektiranje uskih grla i rasipnosti, postavljanje problema, mjerenje, Pareto dijagram, dijagram uzroka i posljedica (dijagram riblje kosti), brainstorming, redizajniranje procesa radi unapređenja.
 • Six Sigma. Obrada slučaja iz poslovne prakse.
 • vježbe i rasprava

Radionica je namijenjena:

 • upravi i voditeljima koji upravljaju cjelokupnim poslovanjem društva
 • menadžerima logistike
 • menadžerima nabave i prodaje
 • menadžerima kontrolinga
 • vlasnicima malih društava koji žele poboljšati upravljanje zalihama
 • svima onima koji se žele obrazovati iz područja upravljanja zalihama

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Videozapisi

Voditelj nabave i logistike – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
16.10.2020.
Zagreb
9.12.2020.
Zagreb