Upravljanje zalihama i kontroling zaliha – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Upravljanje zalihama i kontroling zaliha

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
28.4.2020.
08:30 – 14:15
Zagreb

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Igrajmo se! Pametno upravljanje zalihama za veću efikasnost u lancu opskrbe

Ovu radionicu moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting

Beer Game

Na temelju realnih podataka iz jednog hrvatskog trgovačkog lanca simulira se potražnja krajnjeg kupca u maloprodaji. Na temelju te potražnje, Maloprodaja naručuje robu od Skladišta, Skladište od Distributera, a ovaj od Tvornice. Svaki član lanca ima svoju strategiju naručivanja. Članovi ne komuniciraju i djeluju u svojim silosima. Zbog neizvjesnosti u potražnji, svaki član naručuje najprije i više nego što je potrebno, pa nakon što kreira velike zalihe, počinje naručivati i manje nego što je potrebno, pa opet više, stvarajući varijacije u potražnji koje kroz lanac postaju sve veće kreirajući pritom Efekt biča.

Upravljanje zalihama

Zalihe su sredstva koje društvo drži u svom redovnom tijeku poslovanja te ih stoga i smatramo likvidnom imovinom. Za mnoga poduzeća bez zaliha nema opstanka. Druga strana medalje je da su zalihe često kamen oko vrata mnogima koji imaju poteškoća s njihovim upravljanjem. Zašto se baviti zalihama? Dovoljan razlog zasigurno je podatak da u ukupnim troškovima koje poduzeće generira, zalihe zauzimaju visoki postotak udjela. Stoga je danas jedan od temeljnih menadžerskih zadataka udovoljiti suvremenim zahtjevima koji se odnose na smanjenje razine zaliha, visoku fleksibilnost, bržu isporuku te niže troškove. Ako želite naučiti kako upravljati zalihama te kako primjenjivati formule i alate prilikom izračuna optimalnih količina zaliha koje neće opteretiti vaše poslovanje, već ga potaknuti, dođite na radionicu 28. travnja (utorak) u Zagrebu.

Teme radionice:

 • znamo li kako formirati nabavnu vrijednost robe: koje troškove treba uključiti u nabavnu/proizvodnu vrijednost zaliha
 • računovodstvene politike na području zaliha: kako primjenom različitih metoda obračuna utroška zaliha utjecati na dobit i vrijednost imovine društva
 • usporedba rezultata dobivenih primjenom različitih metoda obračuna utroška zaliha
 • kontroling zaliha i određivanje KPI nadgrupa, grupa i podgrupa zaliha
 • upravljanje zalihama kroz QlikSense BI alat
 • KO vs MARŽA po grupama proizvoda te njegov utjecaj na rentabilnost
 • BGC matrica proizvoda - instrument za upravljanje zalihama
 • što je «cash gap» i kako ga izračunati?
 • kako izračunati min., max. i optimalne količine zaliha i uštediti najlikvidniju imovinu - novac
 • upravljanje lancem opskrbe – koordinacija na relaciji dobavljač/poduzeće/klijent
 • Beer  Game – simulacija lanca opskrbe – maloprodaja, skladište, distributer, tvornica
 • Efekt biča (Bullwhip Effect) – zašto nastaje i kako ga izbjeći– STUDIJ SLUČAJA
 • Model ekonomske količine narudžbe (EOQ model) za jedan proizvod i za više proizvoda – kako modelirati i riješiti problem optimizacije Excel Solver – STUDIJ SLUČAJA
 • Model količine narudžbe sa sigurnosnim zalihama – VJEŽBE U EXCELU – slučaj iz hrvatske poslovne prakse – PRAKTIČAN PRIMJER SIMULACIJE

Radionica je namijenjena:

 • upravi i voditeljima koji upravljaju cjelokupnim poslovanjem društva
 • menadžerima logistike
 • menadžerima nabave i prodaje
 • menadžerima kontrolinga
 • vlasnicima malih društava koji žele poboljšati upravljanje zalihama
 • svima onima koji se žele obrazovati iz područja upravljanja zalihama

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Prijave su otvorene
Za prijavu na ovu edukaciju kliknite na željeni termin
28.4.2020.
Zagreb