Kako platiti manje poreza na dobit – Edukacije – Altius

Dvodnevni trening

Kako platiti manje poreza na dobit

 • Poslovno učilište Experta, Ulica kneza Mislava 14, Zagreb
 • 29. i 30. siječnja (četvrtak i petak); 2 dana - 14 sati
 • Cijena / 345,08 € + PDV
 • Predavač / Altiusovi savjetnici i vanjski suradnici
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 29.1.2009.

Najvažnije pitanje na završetku poslovne godine za računovodstvene i porezne stručnjake jest: jesu li učinili sve kako bi platili manje poreza, odnosno optimalizirali računovodstvenu i poreznu obvezu.

Ako ni vi to niste učinili, zadnji je čas. Još nije kasno za zadnju kontrolu i usklađenja koja će nas dovesti do optimalizacije poslovnog i poreznog rezultata. Trening će nam pomoći da se kvalitetno pripremimo za 2009. godinu. Usvojit ćemo znanja za mudro i analitično prosuđivanje i donošenje računovodstvenih i poreznih odluka koje će utjecati na iskazivanje računovodstvenog i poreznog rezultata za 2009. godinu.

Na treningu ćemo uz otvorenu raspravu i interakciju proanalizirati što je sve u prošloj godini bilo dobro, a što nije, kako to ispraviti te usvojena znanja primijeniti u narednoj poslovnoj godini. Isto tako, cilj treninga 29. i 30 siječnja (četvrtak i petak) u Zagrebu je informirati polaznike o računovodstvenim i poreznim novostima.

Iz edukacije izdvajamo:

 • što nam je novoga donio Zakon o računovodstvu?
 • posebnosti sastavljanja financijskih izvještaja uz primjenu HSFI-ja
 • posebnosti sastavljanja financijskih izvještaja velikih poduzetnika uz primjenu MSFI-ja
 • polazna veličina utvrđivanja porezne osnovice je računovodstvena dobit - kako ju optimalizirati uz primjenu računovodstvenih politika
 • računovodstvene politike i njihov utjecaj na računovodstveni i porezni rezultat (zalihe, rezerviranja, potraživanja od kupaca, ugovori o izgradnji, dugotrajna imovina i amortizacija…)
 • računovodstvo poreznih razlika uz primjenu MRS-a 12 - Porez na dobit
 • Zakon i Pravilnik o porezu na dobit i njihov utjecaj na poreznu osnovicu
 • posebnosti određenih prihoda i rashoda i njihov utjecaj na uvećanje i umanjenje porezne osnovice poreza na dobit
 • porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba rezidenata i nerezidenata
 • porezne olakšice, oslobođenja i poticaji
 • porez po odbitku i njegove specifičnosti
 • mišljenja Ministarstva financija o pitanjima u svezi s primjenom Zakona i Pravilnika o porezu na dobit

Edukacija je namijenjena:

 • upravi društva
 • menadžmentu svih razina koji radi na poslovima upravljanja
 • menadžerima financija i računovodstva
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih sektora i servisa
 • svima koji rade na poslovima računovodstva i financija
 • voditeljima sektora upravljanja ljudskim potencijalima (obračun plaća)
 • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva
 • svima koji rade na operativnim financijsko-računovodstvenim poslovima, a željeli bi znati više

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.1.2009.
Zagreb