Kako sastaviti prijavu poreza na dohodak za 2010. godinu – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Kako sastaviti prijavu poreza na dohodak za 2010. godinu

 • Altius savjetovanje, Ožegovićeva 8, Zagreb
 • 4. veljače (petak); jedan dan - 7 sati
 • Cijena / 172,54 € (1.300,00 kn) + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
 • Ksenija Kramar dipl. oec., ovl. rev.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 4.2.2011.

Što su nam donijele izmjene Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak? Kako će izmjene utjecati na visinu dohotka od nesamostalnog rada, dohotka od samostalne djelatnosti te oporezivanja drugih vrsta dohodaka? Kako se oporezuju izaslani radnici iz inozemstva u RH, odnosno iz RH u inozemstvo? Oporezivanje i specifičnosti oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, samostalnih djelatnosti, drugog dohotka te ostalih vrsta dohodaka uz primjenu važećeg Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak. Kako sastaviti prijavu poreza na dohodak? Kako i koje porezne olakšice uzeti kao odbitnu stavku kod oporezivanja? Odgovore potražite na jednodnevnoj radionici 4. veljače (petak) u Zagrebu. Cilj je upoznati polaznike sa specifičnostima Zakona i Pravilnika o porezu na dohodak te uz interakciju i brojne primjere iz prakse raspraviti o primjeni Zakona i Pravilnika.

Iz radionice izdvajamo:

 • oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada te samostalne djelatnosti
 • oporezivanje drugog dohotka
 • plaća / primici u naravi (sredstva za osobni prijevoz, pokloni, zabava) - vlastita potrošnja i reprezentacija te utvrđivanje vrijednosti primitaka u naravi
 • primanja radnika upućenih na rad u inozemstvo
 • plaće po sudskim presudama - bolovanja i obračun plaće
 • dohodak od nesamostalnog rada rezidenta ostvarenog u inozemstvu
 • dohodak od nesamostalnog rada nerezidenta ostvarenog u RH
 • neoporezive naknade, nagrade, potpore i ostali primici u sustavu poreza na dohodak
 • isplate u gotovini - kada su moguće
 • koje porezne olakšice koristiti i u kojim iznosima
 • o čemu sve treba voditi računa prilikom sastavljanja porezne prijave
 • RASPRAVA

Radionica je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima financijsko računovodstvenih servisa
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća
 • voditeljima odjela upravljanja ljudskim resursima
 • osobama koje rade na obračunu plaća
 • svim građanima koji trebaju podnijeti poreznu prijavu poreza na dohodak

Nakon radionice svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
4.2.2011.
Zagreb