Jednodnevna radionica

Kako se pripremiti za porezni nadzor – instrumenti i alati provjere ispravnosti poreznih evidencija

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 5.3.2019.

Porezni nadzor jedan je od postupaka koji provode ovlašteni službenici radi provjere jedne ili više vrsta poreza te svih činjenica bitnih za oporezivanje, knjigovodstvenih isprava i evidencija, poslovnih događaja i svih drugih podataka, evidencija i isprava bitnih za oporezivanje neposredno kod poreznih obveznika i drugih osoba.

U postupku poreznog nadzora ovlašteni službenici provjeravaju je li porezni obveznik na ispravan i vjerodostojan način iskazao financijske podatke u vlastitim poreznim evidencijama.

Na radionici stavit će se naglasak na korake u provedbi i tijek poreznog nadzora, osnovne informacije o sudionicima, načelu, predmetu, razdoblju poreznog nadzora i druge informacije s aspekta Općeg poreznog zakona koje su od ključne važnosti u ovom postupku. Nadalje, detaljnije će se definirati i prikazati analitički i kontrolni postupci, provjere kojima se porezni obveznik može „osigurati“ kako bi podaci bili iskazani sukladno relevantnim zakonskim aktima. Prema tome, u ovom djelu seminara naglasak će se staviti na osnovne provjere s aspekta poreza na dohodak, poreza na dobit, poreza na dodanu vrijednost i ostalih relevantnih vrsta poreza. Na kraju, navest će se pravni lijekovi i novčane kazne propisane Zakonom o Poreznoj upravi i Općim poreznim zakonom.

Iz radionice izdvajamo:

  • osnovne informacije o poreznom nadzoru
  • analitički postupci i osnovne provjere s aspekta poreza na dohodak
  • analitički postupci i osnovne provjere s aspekta poreza na dodanu vrijednost
  • analitički postupci i provjere s aspekta poreza na dobit
  • pravni lijekovi i porezni prekršaji u poreznom nadzoru 

Radionica je namijenjena:

  • voditeljima financija i računovodstva
  • djelatnicima u računovodstvu
  • vlasnicima trgovačkih društava i knjigovodstvenih servisa
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.10.2018.
Zagreb
5.3.2019.
Zagreb