Obračun PDV-a po ulasku u EU – Edukacije – Altius

Jednodnevni seminar

Obračun PDV-a po ulasku u EU

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 19.6.2013.

1. srpnja je pred vratima - pripremimo se zajedno za obračun PDV-a nakon ulaska u EU!
Seminar je interaktivan - postavite nam sva pitanja o kojima razmišljate i dvojite!

Hrvatski sustav oporezivanja PDV-om mora se do 1. srpnja, ulaska u EU uskladiti s pravnom stečevinom EU. Pridružite nam se na seminaru i doznajte sve o promjenama u obračunu PDV-a koje stupaju na snagu danom ulaska Hrvatske u EU. Seminar ćemo održati u Zagrebu, 19. lipnja (srijeda).

Iz seminara izdvajamo:

 • obračun PDV-a nakon ulaska u EU
 • načela ubiranja PDV-a na području EU
 • oporezive transakcije
 • stjecanje dobara i prag stjecanja unutar EU
 • isporuke dobara unutar EU - oporezive i oslobođene, privatnim osobama, prag isporuke
 • porezna oslobođenja
 • stope PDV-a unutar EU
 • posebni postupci oporezivanja
 • identifikacija za PDV
 • zbirne prijave PDV-a

Seminar je namijenjen:

 • menadžerima financija i računovodstva
 • poreznim savjetnicima
 • revizorima
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih ureda
 • računovođama
 • vlasnicima računovodstvenih ureda
 • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva<(li>

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.4.2013.
Zagreb
19.6.2013.
Zagreb