Porez na dobit - primjeri za vježbu i studiji slučajeva – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Porez na dobit - primjeri za vježbu i studiji slučajeva

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 29.3.2018.

Iz edukacije izdvajamo:

 • porezna osnovica
 • uvećanje/umanjenje porezne osnovice
 • kamate na zajmove dioničara i članova društva
 • vrijednosna usklađenja i otpis potraživanja
 • vrijednosno usklađenje zaliha i financijske imovine
 • rezerviranja - koja i kada porezno priznati
 • revalorizacija - računovodstveni i porezni aspekt
 • porezni gubitak - uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu
 • porezno planiranje - latentni porezi i odgođena porezna obveza i imovina - u kojim slučajevima i uz kakve evidencije
 • porezne tablice
 • sastavljanje PD obrasca

Edukacija je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima financijsko-računovodstvenih servisa
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća
 • voditeljima odjela upravljanja ljudskim resursima
 • zaposlenicima koji rade na obračunu plaća

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
30.3.2017.
Zagreb
29.3.2018.
Zagreb