Porez po odbitku – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Porez po odbitku

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 19.10.2016.

Porezom po odbitku u smislu Zakona o porezu na dobit oporezuje se dobit što je ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj. Paća se na isplate inozemnim poduzetnicima koji nisu fizičke osobe pri isplati određenih usluga, dividendi, kamata i ostalog navedenog u Zakonu o porezu na dobit. Ne zaboravimo – i u Zakonu o porezu na dohodak navedena je obveza plaćanja porezna po odbitku kod isplata inozemnim fizičkim osobama. Za vas smo pripremili mnoštvo primjera koji će obradit temu poreza po odbitku bilo inozemnim poduzetnicima, bilo inozemnim fizičkim osobama. Na radionici ćemo obradit i posebnosti poreza po odbitku koje su dane u Međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Stoga nam se pridružite na radionici 19 . listopada (srijeda) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • porez po odbitku prema Zakonu o porezu na dobit
 • dividende i udjele u dobiti
 • autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva
 • usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge što su plaćene inozemnim osobama
 • kamate
 • sve vrste usluga koje nisu prethodno navedene, a koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama koje se smatraju poreznim utočištima ili financijskim centrima, osim država članica Europske unije te država s kojima je Republika Hrvatska sklopila i primjenjuje ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, a država je objavljena na Popisu država koji donosi ministar financija i koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva financija i Porezne uprave Republike Hrvatske
 • porez po odbitku po Zakonu o porezu na dohodak
 • međunarodni ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja

Edukacija je namijenjena:

 • voditeljima financija i računovodstva
 • računovođama
 • knjigovodstvenim servisima
 • i svi oni koji o porezima žele znati više

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
19.10.2016.
Zagreb