Što je novo u oporezivanju dohotka i obračunu plaća u 2017. – Edukacije – Altius

Jdnodnevna radionica

Što je novo u oporezivanju dohotka i obračunu plaća u 2017.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 7.2.2017.

Porezna reforma 2017. godine donosi novi Zakon o porezu na dohodak i Pravilnik o porezu na dohodak s primjenom od 1. siječnja 2017. godine Pridružite nam se na radionici 7. veljače kako bismo vas upoznali s njima!

Na radionici ćete doznati:

uvodni dio:

 • izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak
 • izmjene i dopune Zakona o doprinosima
 • izmjene Općeg poreznog zakona

naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za 2017.

 • najviše i najniže osnovice obračuna doprinosa
 • stope doprinosa

dohodak

 • porezni obveznik
 • izvori dohotka
 • dohodak od kapitala
 • drugi dohodak
 • dohodak od osiguranja
 • dohodak od imovine i imovinskih prava
 • dohodak od samostalnog rada

dohodak od nesamostalnog rada – PLAĆA

 • primici i izdaci
 • primici koji se ne smatraju plaćom
 • neoporezive isplate
 • primitak u naravi
 • osobni odbitak
 • oslobođenja
 • porezne stope
 • prirez porezu na dohodak
 • obračun plaće
 • najniža osnovica
 • najviša mjesečna i godišnja osnovica
 • prvo zapošljavanje
 • puno i nepuno radno vrijeme
 • i izvještavanje
 • godišnja porezna prijava DOH

Radionica je namijenjena

 • voditeljima financija i računovodstva
 • voditeljima financijsko računovodstvenih servisa
 • poreznim savjetnicima
 • svima koji sudjeluju u kreiranju porezne politike poduzeća
 • voditeljima odjela upravljanja ljudskim resursima
 • osobama koje rade na obračunu plaća
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
7.2.2017.
Zagreb