Transferne cijene - kako se na vrijeme pripremiti i reagirati na nastale okolnosti? – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Transferne cijene - kako se na vrijeme pripremiti i reagirati na nastale okolnosti?

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 7.4.2022.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

Budući da su transferne cijene određene od strane grupe povezanih društava, potrebno je dokazati da su iste tržišne te isključiti mogućnost da su transferne cijene jedan od instrumenata planiranja poreznih obveza na nivou grupe povezanih društava.

U zadnje dvije godine s pojavom pandemije Covid-19 svjedoci smo izvanrednih gospodarskih uvjeta tijekom kojih su se mnoga društva suočila ili se i dalje suočavaju s ozbiljnim ograničenjima novčanog toka, velikim oscilacijama u profitabilnosti, prekidima u opskrbnim lancima, promjenama načina poslovanja te brojnim drugim. Sve navedeno stvorilo je do tad neviđene situacije koje zahtijevaju preispitivanje uobičajenih praksi transfernih cijena.

Sasvim je izgledno da će transferne cijene postati sve važnije u sljedećim godinama kako bi se upravljalo nadolazećim deficitima državnog proračuna i obnavljale javne financije. S tim u vezi, za očekivati je više poreznih nadzora pa i nadzora transakcija između povezanih društava.

Pandemija COVID-19 ima značajan utjecaj na trenutačno okruženje sa konstantnim promjenama bilo kojeg aspekta svakodnevnog života. Iako nitko nije mogao predvidjeti poslovne i ekonomske učinke pandemije, mnoge kompanije moraju što je prije moguće sagledati utjecaj pandemije na poziciju poreza i transfernih cijena kako bi se minimizirali potencijalni negativni porezni učinci.

Sadržaj radionice:

Kao posljedica utjecaja Covid -19 pandemije specifičnosti koje mogu imati utjecaj na poziciju transfernih cijena svakako su slijedeće:

  • Da li je došlo do smanjene profitabilnosti ili gubitaka iz poslovanja te na koji način argumentirati smanjenu profitabilnost ili gubitak.
  • Potencijalne usklade transfernih cijena (tzv. eng. transfer price adjustments). Da li ugovori s povezanim društvima predviđaju usklade transfernih cijena u slučajevima poremećaja ili prekida u poslovanju? Na koji način usklade provesti?
  • Potencijalne promjene u poslovnom modelu multinacionalnih grupacija kao odgovor na krizu (promjena modela transfernih cijena). Na koji način obraniti eventualne promjene u poslovnom modelu?
  • Da li je potrebno pripremiti nove „benchmarking“ analize koje će reflektirati značajno izmijenjene okolnosti u pandemijskim godinama?
  • Da li postoji adekvatna popratna dokumentacija?  Da li će biti dovoljna kao prva linija obrane u slučaju poreznog nadzora?

Radionica je namijenjena:

  • voditeljima financija i računovodstva
  • djelatnicima zaduženim za strategiju i optimizaciju poslovanja
  • vlasnicima trgovačkih društava i knjigovodstvenih servisa
  • svim osobama uključenim u financijska i porezna pitanja u multinacionalnim društvima, društvima koja su dio tuzemnih grupacija, te društvima s inozemnim vlasništvom

Galerija fotografija

Videozapisi

Voditelj financija, računovodstva i poreza – jednogodišnje usavršavanje Poslovnog učilišta Altius

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
7.4.2022.
Zagreb