Transferne cijene u praksi – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Transferne cijene u praksi

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 22.9.2015.

Radionica će se provoditi u grupama i na studijima slučaja. Na temelju primjera iz prakse, sudionici radionice će sami pronalaziti rješenja o primjeni metode određivanja transferne cijene.

Transferne cijene su jedno od glavnih područja kojim se bave domaća i međunarodna poduzeća i njihove porezne uprave. Bit formiranja transfernih cijena je u određivanju njihove visine koja bi trebala biti u skladu s uobičajenim tržišnim cijenama. Koju metodu utvrđivanja transfernih cijena odabrati i zašto? Koja je problematika transfernih cijena u nadzoru; do kojih spoznaja dolazi nadzor? Na kojoj strani je teret dokazivanja, što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom? Kako se odabiru porezni obveznici kod kojih će se provesti nadzor? Naučimo sve o posebnostima transfernih cijena na edukaciji 22. rujna (utorak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • što su povezana društva - kako dokazati povezanost, koje informacije koristiti za istraživanje ovisnosti i povezanosti - primjeri povezanih društava
 • transferne cijene - poslovni, upravljački i računovodstveni aspekt
 • transferne cijene i devizni zakon
 • simulirani i fiktivni ugovori - kako na njih gleda porezni nadzor
 • transferne cijene i zakon o trgovini
 • koje preporuke vezano uz dokumentaciju daju smjernice OECD-a
 • prije poreznog nadzora transfernih cijena treba obaviti analizu rizika - kako se analiza provodi te koji su njezini kriteriji
 • analiza rizika stavki bilance i računa dobiti i gubitka
 • pokazivači ili signali konstantnih rizika u okviru analize računovodstvenih dokumenata
 • kako primijeniti princip nepristrane transakcije - karakteristike dobara i usluga
 • što je usluga unutar grupe te kako ju odrediti
 • primjeri usluga unutar grupe
 • funkcionalna analiza - kako ju provesti
 • faktori usporedivosti
 • globalna funkcionalna analiza
 • detaljna funkcionalna analiza rizičnih transakcija (ekonomska analiza transakcije, analiza funkcija i rizika, financijska analiza transakcije, ugovoreni uvjeti
 • kako tražiti usporedive transakcije
   
 • kako prepoznati stvarno obavljene transakcije
 • koju metodu utvrđivanja transfernih cijena odabrati i zašto
 • primjena cost plus method (metoda troška plus) - kako računovodstvenim postupcima utjecati na određivanje transfernih cijena - praktičan primjer
 • na kojoj razini kontribucije uspoređivati operativnu dobit s konkurencijom?
 • faktori oblikovanja transfernih cijena (uvozna davanja - carine, tržišna konkurencija, ograničenja prijenosa novčanih sredstava, ograničenja financiranja, rizik promjene deviznog tečaja)
 • metode utvrđivanja transfernih cijena (metoda usporedive nekontrolirane cijene, metoda prodajne cijene, metoda podjele dobitka, metoda neto razlike u cijeni) - praktični primjeri
 • koji su učinci promjene transfernih cijena na iskazivanje poslovnog rezultata
 • transferne cijene u nadzoru - problemi s kojima se nadzor susreće u radu
 • na koje zone u poduzeću porezni nadzor usmjerava pažnju?
 • urednost i vjerodostojnost dokumentacije - što nadzor smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
 • na čijoj strani (porezni obveznik/nadzor) je teret dokazivanja poslovnih i poreznih transakcija
 • kriteriji prema kojima porezni nadzor bira porezne obveznike u kojima provodi nadzor
 • + rasprava

Kome je edukacija namijenjena:

 • menadžerima svih razina koji rade na poslovima upravljanja poduzećem
 • menadžerima računovodstva i financija
 • menadžerima kontrolinga
 • svima koji rade na poslovima računovodstva i financija
 • svima koji rade na poslovima plana i analize
 • svima koji sudjeluju u kreiranju poslovne i porezne politike društva

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
22.9.2015.
Zagreb