3. savjetovanje o transfernim cijenama i međunarodnom oporezivanju - što doista trebate znati? – Edukacije – Altius

3. savjetovanje o transfernim cijenama i međunarodnom oporezivanju

3. savjetovanje o transfernim cijenama i međunarodnom oporezivanju - što doista trebate znati?

 • Poslovno učilište Experta, Ulica kneza Mislava 14, Zagreb
 • 28. lipnja 2012., od 9.30 do 14.30 sat
 • Cijena / besplatno
 • Predavač / Altiusovi konzultanti i predavači
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 28.6.2012.

Na 3. savjetovanju iz područja transfernih cijena, uz raspravu i vodstvo renomiranih stručnjaka, doznajte odgovore na pitanja i probleme s kojima se susrećete u praksi.
Ako želite znati kako izraditi strategiju i organizirati politiku transfernih cijena, ovo je savjetovanje za vas!

Koje su novosti u nadzoru transfernih cijena? Do kojih saznanja dolazi nadzor? Koje su najčešće pogreške poduzetnika?

Jeste li znali da se elaborat o transfernim cijenama treba predati uz završni račun poduzeća? Što elaborat mora sadržavati?
Kako dokazati tržišnu vrijednost transakcija? Kako odabrati metodu izračuna transfernih cijena? Kako koristiti Amadeusovu bazu podataka? Na čijoj strani je teret dokazivanja, što se smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom? Kako se odabiru porezni obveznici kod kojih će se provesti nadzor?

Pridružite nam se na savjetovanju - predavači praktičari će odgovoriti na sva vaša pitanja!

Naknada za sudjelovanje: 1.000,00 kn + PDV
Krajnji rok za prijavu:26. lipnja 2012.

Svaki sudionik dobiva:
5% popusta na jedan trening Altius savjetovanja
30% popusta na knjigu Kontroling - upravljanje iz backstagea, koautorice mr. sc. Andreje Švigir

Najsretnijem sudioniku: wellness vikend u Opatiji!

Pokriva:

 • Poslovni dnevnik

Teme:

 • Nova iskustva i praksa u politici primjene transfernih cijena u Hrvatskoj
 • Transferne cijene i problematika njihove primjene (povezana društva, poslovni, upravljački i računovodstveni aspekt određivanja transfernih cijena)
 • Novosti koje donosi vodič za primjenu transferenih cijena prema smjernicama OECD-a
 • Koja metoda utvrđivanja transfernih cijena je najbolja za vas
 • Primjena cost plus method (metoda troška plus) - kako računovodstvenim postupcima utjecati na određivanje transfernih cijena - praktičan primjer
 • Što u metodi troška plus ulazi uvrijednost zaliha, a što u troškove perioda?
 • Postoji li razlika u kalkulaciji prema smjernicama OECD-a i MSFI-a/HSFI-a?
 • Analiza rizika i operativna dobit - kako analizu provodi nadzor
 • Analiza rizika stavki bilance i računa dobiti i gubitka
 • Pokazivači ili signali konstantnih rizika u okviru analize računovodstvenih dokumenata
 • Funkcionalna analiza - kako ju provesti
 • Faktori usporedivosti
 • Globalna funkcionalna analiza
 • Detaljna funkcionalna analiza rizičnih transakcija (ekonomska analiza transakcije, analiza funkcija i rizika, financijska analiza transakcije, ugovoreni uvjeti)
 • Berry omjer - kako ga izračunavati
 • Što sve utječe na oblikovanje transfernih cijena (uvozna davanja - carine, tržišna konkurencija, ograničenja prijenosa novčanih sredstava, ograničenja financiranja, rizik promjene deviznog tečaja)
 • Koju metodu utvrđivanja transfernih cijena koristiti (metoda usporedive nekontrolirane cijene, metoda prodajne cijene, metoda podjele dobitka, metoda neto razlike u cijeni) - praktični primjeri
 • Korištenje raspona tržišnosti sukladno smjernicama OECD-a
 • Transferne cijene u nadzoru - problemi s kojima se nadzor susreće u radu
 • Teret dokazivanja u postupku poreznog nadzora - tko i što dokazuje
 • Što nadzor smatra urednom i vjerodostojnom dokumentacijom
 • Kriteriji prema kojima porezni nadzor bira porezne obveznike u kojima provodi nadzor
 • Osvrt na izmjene čl. 13. Zakona o porezu na dobit - hijerarhija metoda
 • Pravni lijekovi u poreznom postupku u svjetlu novih propisa
 • Rasprava

Predavači:

 • mr. sc. Andreja Švigir, članica Uprave, Altius savjetovanje, Zagreb
 • mr. sc. Srebrenka Pečenjak, načelnica za nadzor velikih poreznih obveznika, Ministarstvo financija, Područni ured Zagreb
 • Ksenija Kramar, ovlaštena porezna savjetnica, Krako revizija, Zagreb
 • Nada Tucaković, viša inspektorica-koordinator u Službi za nadzor Središnjeg ureda porezne uprave
 • Ljubica Strugar, načelnica Odjela za upravni postupak
 • Zdravko Vukšić, viši inspektor-koordinator Središnjeg ureda Porezne uprave
 • Bojan Huzanić, konzultant BD savjetovanje, Zagreb
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
28.6.2012.
Zagreb