Zadnje konzultacije: POREZ NA DOBIT u Zadru – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Zadnje konzultacije: POREZ NA DOBIT u Zadru

 • Hotel Kolovare, Bože Peričića 14, Zadar
 • 14. travnja (četvrtak); jedan dan - 4 sata + rasprava
 • Cijena / 79,63 € (600,00 kn) + PDV
 • dr. sc. Andreja Švigir
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 14.4.2016.

Zadnji dan travnja je dan podnošenja porezne prijave poreza na dobit. Još je dovoljno vremena ispred nas kako bismo napravili zadnju provjeru poreznih evidencija i ispravili eventualne pogreške i nepravilnost. Ali, i potvrdili da je sve na svom mjestu i u najboljem redu.

Ova je radionica namjenjena svima onima koji žele napraviti zadnju provjeru svojih poreznih evidencija.

Pridružite nam se u Zadru, 14. travnja u 10 sati.

 

Iz edukacije izdvajamo:

 • kontrolni postupci prije sastavljanja PD obrasca
 • praktični primjeri izračuna godišnje prijave poreza na dobit
 • porezno nepriznati troškovi – službeni automobili, reprezentacija, vrijednosno usklađenje zaliha i financijske imovine, ispravak vrijednosti potraživanja, rezerviranja i ostalo
 • revalorizacija – računovodstveni i porezni aspekt – PRIMJERI
 • troškovi koji umanjuju osnovicu poreza na dobit - otpisi potraživanja, rezerviranja, vrijednosna usklađenja - PRIMJER
 • porezne olakšice i oslobođenja
 • raspodjela dobiti i pokriće gubitka
 • reinvestirana dobit – novi uvjeti za 2015. godinu
 • novo izvješće o poslovnim događajima s povezanim osobama (PD-IPO)
 • tko se smatra povezanim osobama za potrebe izvješća
 • rasprava

 

Radionica je namijenjena:

 • voditeljima računovodstva i financija
 • djelatnicima u računovodstvu i financijama
 • menadžmentu trgovačkih društava
 • revizorima
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
14.4.2016.
Zadar