Aktualnosti radnog prava – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Aktualnosti radnog prava

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 13.2.2012.

U Narodnim novinama 61/11 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 11. lipnja 2011.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu, postojeći (novi) zakon dodatno mijenja u dijelu koji se odnosi na:

- iznimke od primjene odredbi o trajanju noćnog rada radnika, dnevnom i tjednom odmoru
- vođenju evidencije o radnom vremenu radnika koju je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje
- odstupanje od punog ili nepunog radnog vremena u tzv. maloj preraspodjeli radnog vremena
- preraspodjelu radnog vremena (tzv. veliku preraspodjelu)
- dužinu dnevnog radnog vremena noćnih radnika
- pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora
- mogućnost otkazivanja radnicima kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti

1. svibnja 2011. stupila su na snagu dva nova propisa koja su u cijelosti zamijenila postojeće propise (pravilnike) i to:

1.) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen u NN br. 37/11 od 30. ožujka 2011., u potpunosti će zamijeniti postojeći pravilnik o evidencijama radnika. Sadrži bitne izmjene u odnosu na trenutno važeći pravilnik.

2.) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, objavljen u NN br. 37/11 od 30. ožujka 2011., u cijelosti će zamijeniti postojeći pravilnik o sadržaju obračuna plaće.

Na radionici u Zagrebu 13. veljače (ponedjeljak) u Zagrebu upoznat ćemo se s novim zakonskim rješenjima.

Iz radionice izdvajamo:

 • općenito o zasnivanju radnog odnosa (pretpostavke, karakteristike ugovora o radu i njegove vrste)
 • osvrt na odredbe starog Zakona o radu premještene u neke druge zakone
 • obvezni sadržaj pojedinih vrsta ugovora o radu
 • podzakonski akti (pravilnici) doneseni temeljem odredaba novog Zakona o radu - NOVO!
 • radno vrijeme, prekovremeni rad, „mala“ i „velika“ preraspodjela radnog vremena
 • odmori i dopusti prema novom Zakonu o radu
 • evidencija o radnicima i radnom vremenu - NOVO!
 • plaće i novi režim zaštite plaće pri prisilnom ustegnuću (pljenidbi) - NOVO!
 • sudjelovanje radnika u odlučivanju i stvaranju izvora radnog prava (razlike između kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, sporazuma između poslodavca i radničkog vijeća, ugovora o radu)
 • prestanak ugovora o radu s posebnim naglaskom na postupak otkazivanja te osvrt na utjecaj novog Zakona o radu na započete postupke otkazivanja i zaštitu prava radnika

Radionica je namijenjena:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala ili drugih organizacijskih jedinica poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe Zakonom o radu
 • radnicima

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
17.12.2010.
Zagreb
25.1.2011.
Zagreb
18.3.2011.
Zagreb
15.4.2011.
Zagreb
29.4.2011.
Zagreb
27.5.2011.
Zagreb
29.6.2011.
Zagreb
21.9.2011.
Zagreb
18.10.2011.
Zagreb
21.11.2011.
Zagreb
12.12.2011.
Zagreb
13.2.2012.
Zagreb