Javna nabava s aspekta ponuditelja – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Javna nabava s aspekta ponuditelja

  • Altius savjetovanje, Dragutina Domjanića 25, Zagreb
  • 14 prosinca (petak); - 1 dan - 6 nastavnih sati + rasprava
  • Cijena / 172,54 € + PDV
    Na navedenu cijenu ostvarujete 5% popusta.
  • Kristina Alija Hrastinski dipl. iur.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 14.12.2018.

Ovu edukaciju moguće je pratiti s posla ili od kuće putem aplikacije GoToMeeting - udaljeno praćenje edukacije

O svim vašim pitanjima i nedoumicama o javnoj nabavi govorit ćemo na radionici 14. prosinca (petak) u Zagrebu.

Iz radionice izdvajamo:

- ESPD obrazac: način popunjavanja obrasca, najučestalija pitanja i nedoumice, praktični primjeri
- način sastava i podnošenje ponuda
- postavljanje upita naručitelju tijekom trajanja roka za dostavu ponuda
- javno otvaranje ponuda: ovlasti i prava ponuditelja
- dodatno pojašnjavanje/upotpunjavanje ponuda
- tajnost podataka
- razlozi isključenja: vrste i način dokazivanja nepostojanja istih
- dokazi sposobnosti ponuditelja: način dokazivanja postojanja istih
- ponuditelj, zajednica ponuditelja, podugovaratelj, oslanjanje na druge subjekte: sličnosti i razlike, te razlozi navedenih angažmana
- dostava ažurnih popratnih dokumenata
- odluka o odabiru: pravo na uvid u dokumentaciju, pravo na podnošenje žalbe
- žalbeni postupak pri DKOM-u i druga prava ponuditelja

Radionica je namijenjena:

- radnicima
- članovima uprave (direktorima) društava
- voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca
- svima koji se u svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi, odnosno, na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave

 

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
14.12.2018.
Zagreb