Kako osigurati svoja potraživanja? – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Kako osigurati svoja potraživanja?

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 20.5.2015.

Mjenica kao vrijednosni papir odavno je prisutna u platnom prometu i to kao sredstvo plaćanja, kreditiranja ili pak osiguranja naplate. Pravni razvoj zadužnice započeo je donošenjem Ovršnog zakona. Zadužnicu izdaje dužnik uz javnu ovjeru svojeg potpisa. Njime daje suglasnost da se radi naplate vjerovnikove tražbine zaplijene svi njegovi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa izravno isplaćuje vjerovniku na način određen tom izjavom.
Što je onda bolje imati kao osiguranje plaćanja; mjenicu ili zadužnicu? Koliko god nam se činilo da poznajemo navedene vrijednosne papire i njihove pravne posljedice, dobro se na to podsjetiti. Dobro je podsjetiti se i računovodstvenog kao i porezog aspekta ovih vrijednosnih papira i načina njihovog evidentiranja u poslovnih knjigama.

U trenutcima uvođenja kaznene odgovornosti članova uprave i direktora trgovačkih društava koji povrijede zakonske obveze u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje, do posebne važnosti dolazi obveza pokretanja stečajnog postupka odnosno predstečajne nagodbe, kao alternative pokretanju stečajnog postupka. Ovaj dio radionice govorit će o postupku predstečajne nagodbe, s obzirom da danas veliki broj trgovačkih društava ispunjava zakonom propisane uvjete za njezino pokretanje.

Na Altiusovoj jednodnevnoj radionici 20. svibnja (srijeda) u Zagrebu doznajte sve što ste htjeli znati o vrijednosnim papirima. Doznajte sve o obračunskim načinima plaćanja (prijeboj, cesija, asignacija, preuzimanje duga).

Iz edukacije izdvajamo:

 • računovodstveni aspekt i knjigovodstveno evidentiranje mjenice i zadužnice
 • porezi aspekt mjenice i zadužnice
 • vrijednosno usklađenje vs. otpis potraživanja; razlike
 • pažnja dobrog gospodarstvenika i utjecaj na porezno priznanje
 • zastara i utjecaj na poreze
 • kvalifikacija dužnika (pravna, fizička osoba ili obrt)
 • otpis kod kreditnih institucija
 • primjeri
 • zakonske obveze pokretanja stečajnog postupka i postupka predstečajne nagodbe
 • uvijeti za otvaranje postupka, dokumentacija za pokretanje; tijek i posljedice
 • utjecaj predstečajne nagodbe na stečajni postupak
 • pravne posljedice neuspjeha predstečajne nagodbe
 • utjecaj postupaka na poraživanja radnika

Edukacija je namijenjena:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • ekonomistima i računovođama
 • pravnim službama
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svakodnevnom radu služe navedenim propisima, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom ovršnog prava, naplate ili osiguranja naplate potraživanja
 • radnicima

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
20.5.2015.
Zagreb