Naplata potraživanja – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Naplata potraživanja

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 16.4.2012.

Financijska nedisciplina prouzročena ekonomskom krizom, ali i nedostatkom poslovne etike i neodgovornošću poduzetnika ima dalekosežne posljedice na likvidnost mnogih poduzeća. Naplata potraživanja oduvijek je bila zanimljiva tema širokom krugu ljudi, kako na strani vjerovnika, tako i dužnika, a izmjene u postupku naplate do kojih u posljednje vrijeme dolazi, čine temu još zanimljivijom.
Stupanjem na snagu novog Ovršnog zakona (Narodne novine br. 139/10, 125/11, 150/11, 154/11-Uredba, 12/12), Zakona o javnim ovršiteljima (Narodne novine br. 139/10, 150/11), Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine br. 91/10) i drugim provedbenim propisima, u područje naplate potraživanja planiraju se uvesti novine kako bismo ga mogli početi primjenjivati kada stupi na snagu. Upravo o tom novom sustavu, ali i o nekim starim načinima osiguranja naplate potraživanja, bit će govora na radionici 16. travnja (ponedjeljak) u Zagrebu.

Iz radionice izdvajamo:

  • općenito o načinima osiguranja naplate potraživanja (nastanak potraživanja, vrste osiguranja potraživanja, koje osiguranje izabrati u kojem slučaju)
  • vjerodostojna i ovršna isprava (teorijski uvod i primjeri, razlike između te dvije vrste isprava)
  • postupak naplate potraživanja po dosadašnjem modelu (načini saznanja za imovinu dužnika, primjeri prijedloga za ovrhu, ovrha na novčanim sredstvima dužnika, uloga FINA-e)
  • zadužnica i bjanko zadužnica (razlike i sličnosti, njihova svojstva i učinci)
  • javnobilježničke isprave u postupku prisilne naplate (koje su prednosti sastavljanja isprava u obliku javnobilježničkog akta i solemnizirane privatne isprave
  • osvrt na izmjene u postupku naplate potraživanja koje donosi novi Ovršni zakon od 1. srpnja 2012.
  • pregled izmjena u postupku naplate potraživanja koje donosi Zakon o javnim ovršiteljima od 1. srpnja 2012. godine i novosti koje je donio Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima od 1. siječnja 2012.

Radionica je namijenjena:

  • članovima uprava (direktorima) društava
  • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svakodnevnom radu služe navedenim propisima, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom naplate ili osiguranja naplate potraživanja

Nakon edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
18.1.2011.
Zagreb
11.2.2011.
Zagreb
15.3.2011.
Zagreb
14.4.2011.
Zagreb
12.5.2011.
Zagreb
13.9.2011.
Zagreb
10.10.2011.
Zagreb
7.11.2011.
Zagreb
7.12.2011.
Zagreb
23.1.2012.
Zagreb
27.2.2012.
Zagreb
16.4.2012.
Zagreb