NOVI Zakon o javnoj nabavi od 1.1.2017. godine – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

NOVI Zakon o javnoj nabavi od 1.1.2017. godine

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 31.1.2017.

Hrvatski je sabor na svojoj sjednici održanoj dana 9. prosinca 2016. godine usvojio novi Zakon o javnoj nabavi, koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 120/16 od 21. prosinca 2016. godine, te koji je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine. Osim pokušaja usklađenja s pravnom stečevinom Europske unije, novim se Zakonom o javnoj nabavi nastoji pojednostaviti proces javne nabave, te pravno i ekonomski zaštiti u najvećoj mogućoj mjeri i ponuditelje i naručitelje. Upravo su zakonske obveze za naručitelje i/ili ponuditelje najbolji poticaj za detaljnije upoznavanje s novim zakonskim rješenjima, o čemu će biti govora upravo na ovoj radionici.


Izdvajamo iz sadržaja:

 • primjenjivi zakonski i podzakonski propisi
 • pragovi javne nabave – može li više?
 • procijenjena vrijednost nabave izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi
 • sklapanje ugovora o javnoj nabavi:
  • priprema postupka javne nabave
  • provedba postupka javne nabave
  • dokumentacija, jamstva, objavljivanje
  • osnove za isključenje
  • kriteriji za odabir, dokazivanje kriterija za odabir
  • pregled i ocjena ponuda
 • završetak postupka javne nabave
 • pravna zaštita
 • rasprava

Edukacija je nemijenjena

 • članovima uprave
 • direktorima društava
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih jedinica koji rade poslove javne nabave
 • zaposlenicima koji operativno rade na poslovima javne nabave

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

 

 

 

 

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.11.2016.
Zagreb
16.12.2016.
Zagreb
31.1.2017.
Zagreb