Novi zakon o javnoj nabavi – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Novi zakon o javnoj nabavi

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 15.2.2019.

Jeste li znali?

 • Koja zakonska rješenja Novi Zakon donosi?
 • S kojim zakonskim odredbama se susreću ponuditelji i naručitelji u slučaju pokretanja žalbenog postupka pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM).
 • Koje ovlasti ima DKOM-a u žalbenom postupku u smislu novog Zakona o javnoj nabavi.
 • Da novi Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost pokretanja upravnog spora protiv odluke DKOM-a pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Dodatno, a vodeći računa o obveznoj dostavi ponuda elektroničkim putem, upoznat ćemo se s aktualnom sudskom praksom i pitanjima koja je DKOM dosad rješavao u žalbenim postupcima.

Iz sadržaja izdvajamo:

 • tko ima pravo na žalbu?
 • pravni interes kao postupovna pretpostavka za izjavljivanje žalbe DKOM-u kao tijelo nadležno za rješavanje o žalbama (ustrojstvo, sastav)?
 • ovlasti DKOM-a i bitne povrede
 • što može biti predmetom postupka pravne zaštite?
 • pravila dokazivanja
 • način izjavljivanja i sadržaj žalbe
 • rokovi za izjavljivanje žalbe
 • posljedice izjavljivanja žalbe
 • privremene mjere
 • zahtjev za odobrenjem nastavka postupka javne nabave i/ili sklapanja ugovora o javnoj nabavi
 • tijek postupka pravne zaštite i odluke po žalbi
 • što nakon odluke DKOM-a? Sudska zaštita i građanskopravne odredbe
 • upravni nadzor na provedbom Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa od strane središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave
 • prekršaji i kaznena djela u postupcima javne nabave
 • elektronička dostava ponuda i karakteristične pogreške ponuditelja i naručitelja kroz sudsku praksu DKOM-a

Radionica je namijenjena:

 • svim fizičkim i pravnima osobama, posebice malim i srednjim gospodarskim subjektima, koji u svojstvu ponuditelja sudjeluju u postupcima javne nabave, a sve kako bi osigurali učinkovitu zaštitu prava u postupcima javne nabave
 • predstavnicima svih razina naručitelja koji provode postupke javne nabave
 • svima koji se u svakodnevnom radu služe Zakonom o javnoj nabavi, odnosno, na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom javne nabave, osobito u pogledu žalbenih postupaka pri Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
27.1.2017.
Zagreb
19.5.2017.
Zagreb
30.6.2017.
Zagreb
13.10.2017.
Zagreb
21.12.2017.
Zagreb
15.2.2019.
Zagreb