Ovrha - prisilna naplata: što morate znati? – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Ovrha - prisilna naplata: što morate znati?

 • Hotel Kolovare, Bože Peričića 14, Zadar
 • 14. lipnja (petak); 1 dan - 4 sata
 • Cijena / 1.000,00 kn + PDV
  Na navedenu cijenu ostvarujete 20% popusta.
 • Kristina Alija Hrastinski dipl. iur.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 14.6.2013.

Jednodnevna edukacija

OVRHA - PRISILNA NAPLATA: što morate znati?

ISKORISTITE POPUST!
Redovita cijena: 1.000,00 kn + PDV
Za vas: popust: 20%, odnosno 800,00 + PDV

Zašto treba brzo reagirati u situaciji blokade računa, koji su pravni lijekovi, što ako se neosnovano plijeni primanje?
Na ta i mnoga druga pitanja odgovorit ćemo na edukaciji 14. lipnja (petak) u Zadru.

Pri pokretanju ovrhe temeljem pravomoćnih i ovršnih isprava (sudskih presuda, rješenja itd.), nadležna je Financijska agencija (FINA).
Kakav je taj postupak, zašto je važno brzo reagirati u situaciji blokade računa, koje su mogućnosti izjavljivanja pravnih lijekova u takvom postupku i što učiniti kada Vam neosnovano zaplijene cijelo Vaše primanje?
Kakva je mjesna nadležnost nekih ovršnih tijela, je li primjerice dopušteno prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave podnositi bilo kojem javnom bilježniku po izboru vjerovnika?
Što je s Registrom zadužnica i umrežavanjem javnobilježničkih ureda i FINE? Mora li ovrhovoditelj sudjelovati kod pljenidbe pokretnina?

Iz edukacije izdvajamo:

 • značaj i posljedice uvođenja novog ovršnog sustava
 • vjerodostojna i ovršna isprava (teorijski uvod i primjeri)
 • javnobilježničke isprave u postupku prisilne naplate
 • pokretanje ovrhe protiv dužnika po važećem ovršnom sustavu (načini saznanja za imovinu dužnika, osnove za pokretanje ovršnog postupka, kome uputiti prijedlog za ovrhu ili prijedlog za provedbu ovrhe, troškovi ovrhe po novom ovršnom sustavu)
 • ovrha radi ostvarenja novčane tražbine vjerovnika (zadužnica i bjanko zadužnica, suglasnost o zapljeni plaće, ovrha na novčanoj tražbini dužnika, ovrha na plaći, ovrha na novčanim sredstvima na računu, ovrha na nekretnini, ovrha na pokretnini, ovrha na dionici ili drugim vrijednosnim papirima)
 • prigovor treće osobe u ovršnom postupku, protuovrha, odgoda ovrhe, obustava i dovršetak ovrhe (sve o mogućnostima dužnika ili trećih osoba da u ovršnom postupku ostvaruju svoja prava)
 • izuzeća od ovrhe (koji su predmeti, prava ili općenito imovina izuzeti od ovrhe i što nam se ne smije zahvatiti ovrhom)
 •  
 • očevidnik nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku i komisionari (osnovno o ovom registru te upoznavanje s načinom rada i troškovima komisionara u slučaju prodaje pokretnina zaplijenjenih u ovršnom postupku)
 • Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i uloga FINA-e (primjenjivi propisi, način provedbe ovrhe na novčanim sredstvima, računi za primanja izuzeta od ovrhe)

Edukacija je namijenjena:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svakodnevnom radu služe navedenim propisima, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom ovršnog prava, naplate ili osiguranja naplate potraživanja
 • radnicima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
14.6.2013.
Zadar