Prestanak ugovora o radu – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Prestanak ugovora o radu

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 13.6.2013.

Koja prava i obveze poslodavca/radnika proizlaze iz različitih načina otkaza ugovora o radu?
Što ako ugovor o radu otkazuje poslodavac?
Nažalost, sve više poslodavaca radnicima daje poslovno uvjetovane otkaze. Što o njima kaže zakon?
Ako vas zanimaju ta i slična pitanja, bez obzira jeste li pravnik, pridružite nam se.

U svakodnevnom poslovanju, bilo da smo u poziciji radnika ili poslodavca, često se susrećemo s problematikom prestanka radnog odnosa. Navedena je problematika, osobito ukoliko ugovor o radu otkazuje poslodavac, detaljno uređena odredbama Zakona o radu. Upravo je upoznavanje s raspoloživim modalitetima prestanka radnog odnosa te izbjegavanja nepotrebnih sudskih postupaka radi pobijanja nezakonitih i/ili ništetnih odluka o otkazu, najbolji poticaj za detaljnije upoznavanje s navedenim odredbama Zakona o radu, o čemu će biti govora upravo na radionici 13. lipnja (četvrtak) u Zagrebu.
U okviru radionice govorit ćemo i o najnovijim izmjenama i dopunama Zakona o radu, u svezi kojih su sindikati i nadležno ministarstvo postigli sporazum, te čije je usvajanje i stupanje na snagu najavljeno za drugu polovicu ove godine. Govorit ćemo i o utjecaju navedenih izmjena i dopuna na postojeća prava i obveze radnika i/ili poslodavaca koja proizlaze iz radnog odnosa.

Iz edukacije izdvajamo:

 • smrt radnika
 • istek vremena na koji je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme
 • navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža
 • sporazum radnika i poslodavca
 • dostava pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad
 • otkaz - redoviti otkaz ugovora o radu radnika/poslodavca:
  • poslovno uvjetovani otkaz
  • osobno uvjetovani otkaz
  • otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
  • neuspjeh probnog rada
  • nepolaganje stručnog ispita
  • profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti
  • otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
  • otkaz zbog otvaranja stečajnog postupka
 • otkaz - izvanredni otkaz ugovora o radu radnika / poslodavca
 • postupak prije otkazivanja
 • dostava odluke o otkazu
 • obveze poslodavca nakon otkazivanja
 • otkazni rokovi
 • pravo na otpremninu
 • program zbrinjavanja viška radnika
 • sudjelovanje radničkog vijeća i sindikata u postupku otkazivanja
 • posljedice nezakonitog otkaza
 • odluka nadležnog suda

Edukacija je namijenjena:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala ili drugih organizacijskih jedinica poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe Zakonom o radu
 • svima koji se u radu služe Zakonom o radu
 • radnicima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
7.2.2013.
Zagreb
13.6.2013.
Zagreb