Radno pravo: najčešća pitanja i ispravni odgovori – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Radno pravo: najčešća pitanja i ispravni odgovori

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 23.10.2012.

Odgovorna ste osoba u poduzeću i često se susrećete s problemima koji se odnose na provedbu Zakona o radu?
Olakšajte si posao - odgovorit ćemo vam na sva pitanja koja si postavljate u svakodnevnom radu.

Jeste li sigurni da je vaš pravilnik o radu usklađen sa Zakonom o radu i znate li da pravilnik nije isto što i kolektivni ugovor? Poštuje li vaše poduzeće obaveze koje proizlaze iz Zakona, odnosno iz kolektivnog ugovora? Razlikujete li vrste radnog odnosa i ono što svaka za sobom povlači? Posjedujete li znanja o načinima na koje morate i smijete otkazivati ugovore o radu? Pridržavate li se pravilnika i Zakona - o radnom vremenu, prekovremenom radu, preraspodjeli radnog vremena, odmoru i dopustu… Jeste li svjesni da nepoštivanje Zakona za sobom povlači mogućnost tužbe i prekršajne kazne? Tužbe vam ne trebaju, baš kao niti kazne - pridružite nam se na radionici 23. listopada (utorak) u Zagrebu i usvojite znanja o Zakonu o radu koja će osigurati ispravnost vaših postupanja.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Narodne novine br. 61/11), postojeći zakon dodatno mijenja u dijelu koji se odnosi na: - iznimke od primjene odredbi o trajanju noćnog rada radnika, dnevnom i tjednom odmoru - vođenje evidencije o radnom vremenu radnika koju je ustupila agencija za privremeno zapošljavanje - odstupanje od punog ili nepunog radnog vremena u tzv. maloj preraspodjeli radnog vremena - preraspodjelu radnog vremena (tzv. veliku preraspodjelu) - dužinu dnevnog radnog vremena noćnih radnika - pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora - mogućnost otkazivanja radnicima kod kojih postoji profesionalna nesposobnost za rad ili neposredna opasnost od nastanka invalidnosti.

Zakonom o poticanju zapošljavanja (Narodne novine br. 57/12, stupio na snagu 31. svibnja 2012. godine) izmijenjena je odredba čl. 41. Zakona o radu o stručnom osposobljavanju radnika.

Znate li da je izmjenama Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 34/12) omogućen premještaj radnika iz javne službe u državnu službu bez njegovog pristanka i znate li koje su posljedice takvog zakonskog rješenja na tekst i smisao Zakona o radu?

Od 1. svibnja 2011. godine na snazi su dva nova pravilnika i to:
1.) Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, objavljen u NN br. 37/11;
2.) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, objavljen u NN br. 37/11.

Iz radionice izdvajamo:

 • općenito o zasnivanju radnog odnosa (pretpostavke, karakteristike ugovora o radu i njegove vrste, o mogućnosti uvođenja jedinstvenog ugovora o radu i brisanja razlike između ugovora na određeno i neodređeno vrijeme)
 • osvrt na odredbe starog Zakona o radu premještene u neke druge zakone
 • obvezni sadržaj pojedinih vrsta ugovora o radu
 • podzakonski akti (pravilnici) doneseni temeljem odredaba novog Zakona o radu radno vrijeme, prekovremeni rad, „mala“ i „velika“ preraspodjela radnog vremena odmori i dopusti prema novom Zakonu o radu
 • evidencija o radnicima i radnom vremenu
 • plaće i novi režim zaštite plaće pri prisilnom ustegnuću (pljenidbi)
 • sudjelovanje radnika u odlučivanju i stvaranju izvora radnog prava (razlike između kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, sporazuma između poslodavca i radničkog vijeća, ugovora o radu)
 • prestanak ugovora o radu s posebnim naglaskom na postupak otkazivanja te osvrt na utjecaj novog Zakona o radu na započete postupke otkazivanja i zaštitu prava radnika

Radionica je namijenjena:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ljudskih potencijala ili drugih organizacijskih jedinica poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe Zakonom o radu
 • radnicima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
23.10.2012.
Zagreb