Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 12.11.2012.

Znate li da je izobrazba u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezna?

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Ispunite tu obvezu 12. studenoga (ponedjeljak) u Dubrovniku.
Polaznici dobivaju potvrdu koja se izdaje kao dokaz da su obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2012. godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

Program obuhvaća upoznavanje s:

 • odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • propisima (pravilnicima) donesenim na temelju Zakona
 • internim aktima obveznika
 • međunarodnim standardima koji proizlaze iz međunarodnih konvencija s područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
 • smjernicama i listom indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • drugim zadaćama propisanim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • prekršajnim odredbama zbog neprovođenja Zakona

Program je namijenjen:

 • fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
 • revizorskim društvima i samostalnim revizorima
 • odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima
 • ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
12.11.2012.
Dubrovnik