Sprječavanje pranja novca te financiranja terorizma – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Sprječavanje pranja novca te financiranja terorizma

 • Hotel Dubrovnik Palace, Masarykov put 20, Dubrovnik
 • 21. travnja (utorak); 1 dan - 5 sati
 • Cijena / 119,45 € (900,00 kn) + PDV
 • Neven Marić dipl. iur.
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 21.4.2015.

Znate li da je izobrazba u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma obavezna? Nakon edukacije dobit ćete potvrdu koja se izdaje kao dokaz da ste obavili stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2015. godinu.

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma propisao je obvezu redovitog godišnjeg stručnog osposobljavanja i izobrazbe svih djelatnika koji obavljaju zadaće na području sprječavanja i otkrivanja pranja novca te financiranja terorizma.
Pridružite nam se na edukaciji 21. travnja (utorak) u Dubrovniku.

Iz edukacije izdvajamo:

 • opće odredbe Zakona Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • mjere i radnje koje su obveznici prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni poduzimati:
  • obveznici
  • procjena rizika
  • dubinska analiza
 • zadaće osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti
 • ured za sprječavanje pranja novca
 • zaštita i čuvanje podataka
 • nadzor nad obveznicima primjene Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • prekršajne odredbe prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
 • odgovornost prema Kaznenom zakonu
 • opće smjernice za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i ostale smjernice u odnosu na pružatelje određenih usluga
 • primjenjivi podzakonski akti (pravilnici)
 • primjeri iz prakse

Edukacija je namijenjena:

 • fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju računovodstvene usluge i usluge poreznog savjetovanja
 • revizorskim društvima i samostalnim revizorima
 • odvjetnicima, odvjetničkim društvima i javnim bilježnicima
 • ovlaštenim mjenjačima; priređivačima igara na sreću; zalagaonicama; pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju poslove zastupanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, posredovanja u osiguranju pri sklapanju ugovora o životnom osiguranju, prometa plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, trgovine umjetničkim predmetima i antikvitetima, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretnina

Svaki polaznik će dobiti Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
21.4.2015.
Dubrovnik