Što možemo očekivati od promjene kolektivnih ugovora – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Što možemo očekivati od promjene kolektivnih ugovora

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 29.6.2012.

Informirajte se pravodobno, ne propustite doznati sve o novostima na području kolektivnih ugovora!

Uz redoviti popust od 5%, iskoristite dodatni popust od još 10% za uplate do 26. lipnja!
Osigurajte svoje mjesto na edukaciji za 1.105,00 + PDV

U posljednje vrijeme često se govori o kolektivnim ugovorima i potrebi da ih se poštuje kako su dogovoreni, ali i da se onemogući primjena njihovih pravnih pravila nakon isteka vremena na koje su sklopljeni. Na edukaciji ćemo obraditi sva sporna ili otvorena pitanja u pravnoj praksi u svezi kolektivnih ugovora i njihove primjene, odnosno moguće izmjene na kojima se inzistira sa strane poslodavaca, uključujući državu, zbog trenutne gospodarske krize. Kako eventualne izmjene pravnih pravila koja reguliraju kolektivne ugovore mogu utjecati na radne odnose u Republici Hrvatskoj, pa i na Vaš konkretni radni odnos? Na edukaciji 29. lipnja (petak) u Zagrebu odgovorit ćemo na mnoštvo pitanja.

Iz edukacije izdvajamo:

 • kako uopće može doći do produljene primjene pravnih pravila kolektivnog ugovora, ako je isteklo vrijeme na koje je kolektivni ugovor sklopljen?
 • kakva je pravna narav kolektivnih ugovora, obvezuju li uvijek i sve ili postoje iznimke?
 • tko ih može sklopiti i mogu li obvezivati adresate koji ga nisu sklopili?
 • primjenjuje li se i na Vaš radni odnos kakav kolektivni ugovor i kako tu činjenicu možete provjeriti?
 • kakva je korist od kolektivnih ugovora za radnike, a kakva za poslodavce?
 • vodi li netko registar kolektivnih ugovora i tko je za to zadužen?
 • kome je i interesu zadržati neizmijenjenom odredbu čl. 262. Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11) o produljenoj primjeni pravnih pravila kolektivnih ugovora?
 • kako je moguće izmijeniti navedenu odredbu Zakona o radu, ako se ne planira izmjena navedenog zakona, nego donošenje novoga, kojim bi se regulirala reprezentativnost sindikata?
 • u kakvoj je svezi reprezentativnost sindikata s kolektivnim ugovorima?
 • kakav je odnos kolektivnih ugovora i Zakona o radu, pravilnika o radu i drugih izvora radnog prava? Što kada ti pravni propisi na drugačiji način reguliraju jedno te isto pitanje?
 • može li se kolektivni ugovor otkazati, ako ne želimo da se njegove odredbe na nas primjenjuju? Može li to učiniti radnik ili samo poslodavac?
 • što se obično ugovara kolektivnim ugovorom (koji je njegov sadržaj) i zašto je on važan kao izvor radnog prava?
 • potiče li važeće zakonsko rješenje o produljenoj primjeni pravnih pravila kolektivnog ugovora iz čl. 262. Zakona o radu na kolektivno pregovaranje ili održavanje postojećeg stanja?
 • postoji li obveza kolektivnog pregovaranja?
 • mnoga druga pitanja u svezi kolektivnih ugovora i aktualnih planova o izmjenama radnog zakonodavstva (e-radne knjižice, sezonski radnici itd.) te druga pitanja polaznika edukacije

Edukacija je namijenjena:

 • menadžerima
 • članovima uprave (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe propisima radnog prava, sastavljaju i pripremaju menadžerske ugovore (voditelji kadrovske službe)
 • vlasnicima privatnih poduzeća
 • zainteresiranima koji na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom koja se obrađuje na radionici

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.6.2012.
Zagreb