Sve što ste željeli znati o leasingu – Edukacije – Altius

Jednodnevna radionica

Sve što ste željeli znati o leasingu

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 23.2.2018.

Što uređuje Zakon o leasingu?

 • pitanja uvjeta za osnivanje, poslovanje i prestanak rada leasing društva
 • ugovore o leasingu
 • prava i obveze subjekata u poslovima leasinga
 • registar objekata leasinga
 • financijsko izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem leasing društva

Saznajte sve o ovoj zanimljivoj temi! Pridružite nam se na radionici 23. veljače (petak) u Zagrebu.

Sadržaj radionice:

 • primjenjivi zakonski i podzakonski propisi, s posebnim naglaskom na odredbe Zakona o leasingu (Narodne novine broj 141/13)
 • vrste leasinga
 • leasing društva – supsidijarna primjena odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15)
 • ugovor o leasingu – supsidijarna primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15)
 • registar objekata leasinga
 • poslovne knjige leasing društava, izvještavanje i nadzor
 • povjerljivi podaci i supsidijarna primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)
 • zaštita potrošača i supsidijarna primjena Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14 i 110/15)
 • prava i obveze subjekata u poslovima leasinga
 • prekršajne odredbe
 • rasprava

Edukacija je namijenjena:

 • upravi društva
 • voditeljima financija i računovodstva
 • davateljima leasinga
 • korisnicima leasinga
Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
17.2.2017.
Zagreb
23.3.2017.
Zagreb
23.2.2018.
Zagreb