Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi – Edukacije – Altius

Jednodnevni seminar

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 29.10.2012.

Upoznajte se s novim uvjetima poslovanja - Zakon morate poznavati čak i ako vas ne zanima stečaj!
Hoćete li plaćati posebnu naknadu za zakašnjenje u plaćanju?
Što ćete morati poduzeti u slučaju nelikvidnosti i/ili insolventnosti? - raspon prekršajnih kazni je od 10.000,00 do milijun kuna!
Koje su obveze direktora odnosno članova uprave d.o.o.-a i drugih trgovačkih društava te nadzornih odbora u situaciji nelikvidnosti ili insolventnosti?
Što konkretno moramo poduzeti da bismo od sebe otklonili prekršajnu odgovornost prema ovom zakonu i plaćanje visoke novčane kazne?

Redovna cijena: 900,00 kn + PDV
Popust 20% = 720,00 kn + PDV
Svaki polaznik dobiva 30% popusta na knjigu Kontroling - upravljanje iz backstagea!

Na seminaru 29. listopada (ponedjeljak) upoznat ćemo se sa svim detaljima Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12), a polaznici će dobiti odgovore na pitanja koja ih muče

.

Potaknut popriličnim neredom u financijskim odnosima između poduzetnika u Republici Hrvatskoj i njihovim odnosima s državom te s jedinicama lokalne i područne samouprave i njihovim proračunima, zakonodavac je odlučio uvesti red u te odnose. Već i ranije nešto pokušavao u tom smislu Zakonom o rokovima ispunjenja novčanih obveza (Narodne novine br. 125/11), ali neuspješno.

Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12) od 1.10. 2012. godine nametnute su određene dodatne obveze poduzetnicima (fizičkim i pravnim osobama, bez iznimke!), koje je zakonodavac propisao kako bi uveo veći red u financijsko poslovanje u Republici Hrvatskoj. Stoga je svima koji obavljaju određene poslove na tržištu radi ostvarivanja dobiti (poduzetnicima) važno upoznati se s odredbama ovog zakona.

U prvom redu, on regulira financijsko poslovanje poduzetnika kao niti jedan zakon do sada, propisuje rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza te regulira postupak predstečajne nagodbe kao potpune novosti u našem pravnom sustavu.
Dodatno, zakon propisuje temeljna pravila financijskog poslovanja, obveze uprave i nadzornog odbora, definira rizike u poslovanju poduzetnika i propisuje način upravljanja tim rizicima.

Kao novost uvodi i zakonom propisani paušalni iznos posebne naknade za zakašnjenje u ispunjenju novčanih obveza (plaćanju), koji ne utječe na tijek i visinu zateznih kamata kao "redovite" sankcije za navedeno zakašnjenje! Je li navedena paušalna naknada u skladu s Ustavom RH?
Za poduzetnike je vrlo važno znati koje će se odredbe ugovora koje sklapaju smatrati ništetnima, ako su u suprotnosti s odredbama navedenog zakona. Većini poduzetnika poznati su pojmovi nelikvidnosti i insolventnosti, no navedeni zakon propisuje određene obveze i radnje koje poduzetnik mora ispuniti u slučaju nelikvidnosti i/ili insolventnosti te uz nepoštivanje propisanih procedura veže prekršajne novčane kazne u rasponu od 10.000,00 (deset tisuća) do 1.000.000,00 (milijun) kuna!
Postupak predstečajne nagodbe provodit će nagodbena vijeća u regionalnim centrima Financijske agencije (FINE), po proceduri propisanoj ovim zakonom.

Iz seminara izdvajamo:

 • na koga se uopće primjenjuje ovaj zakon i moram li išta o tome znati, ako me ne zanima stečaj (vjerovali ili ne, odgovor je - da)
 • tko je obvezan pokrenuti postupak predstečajne nagodbe i u kojem roku
 • koja tijela ili subjekti sudjeluju u tom postupku i koja se postupovna pravila u njemu primjenjuju
 • imam li pravo žalbe u postupku predstečajne nagodbe
 • kako postupak predstečajne nagodbe utječe na ovršne postupke i postupke osiguranja koji su u tijeku, a kakav je njegov odnos sa stečajnim postupkom koji se vodi pred nadležnim trgovačkim sudom prema Stečajnom zakonu
 • što s instrumentima osiguranja koja mi je izdao dužnik koji je u postupku predstečajne nagodbe
 • koje su obveze direktora odnosno članova uprave društava s ograničenom odgovornošću i drugih trgovačkih društava u situaciji nelikvidnosti ili insolventnosti
 • koje su obveze i koja je uloga nadzornog odbora, ako ga društvo ima, u istim situacijama
 • na što paziti prilikom sklapanja ugovora s drugim poduzetnicima, kako bi sve odredbe moga ugovora bile valjane
 • što konkretno moramo poduzeti da bismo od sebe otklonili prekršajnu odgovornost prema ovom zakonu i plaćanje visoke novčane kazne
 • koja su to temeljna pravila financijskog poslovanja
 • što zakon od nas traži u smislu upravljanja poslovnim rizicima
 • ovisi li paušalna naknada štete za zakašnjenje u ispunjenju novčanih tražbina o visini te novčane tražbine i tko je ima pravo naplatiti
 • mnoga druga pitanja u svezi ovrhe, osiguranja i naplate potraživanja

Seminar je namijenjen:

 • članovima uprava (direktorima) društava
 • članovima nadzornih odbora
 • poduzetnicima
 • financijskim direktorima
 • stečajnim upraviteljima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
29.10.2012.
Zagreb