Zakon o obveznim odnosima – Edukacije – Altius

Jednodnevni trening

Zakon o obveznim odnosima

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 22.3.2012.

U svakodnevnom poslovanju često se susrećemo s problematikom nastanka, promjene i prestanka ugovornih i/ili izvanugovornih obveznih odnosa. Navedena je problematika detaljno uređena odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05 i 41/08). Upravo je upoznavanje s raznovrsnim zakonskim rješenjima, kao i raznovrsnim vrstama ugovora, najbolji poticaj za detaljnije upoznavanje s odredbama Zakona o obveznim odnosima, o čemu će biti govora na edukaciji 22. ožujka (četvrtak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

OPĆI DIO

 • Sudionici obveznih odnosa
 • Nastanak obveza
 • Vrste obveza
  • novčane i nenovčane obveze
  • obveze s više činidaba
  • obveze s više dužnika i vjerovnika
  • solidarne obveze
 • Učinci obveza
 • Promjene u obveznom odnosu
  • cesija
  • subrogacija
  • preuzimanje duga
  • pristupanje dugu
  • preuzimanje ispunjenja
 • Jamstvo
 • Prijenos ugovora
 • Uputa (asignacija)
 • Promjene sadržaja
 • Prestanak obveza
 • Zastara

UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI

 • Sklapanje ugovora
 • Nevaljanost ugovora
 • Učinci ugovora
 • ugovor o kupoprodaji
 • ugovor o zamjeni
 • ugovor o prodajnom nalogu
 • ugovor o darovanju
 • ugovor o zajmu
 • ugovor o posudbi
 • ugovor o zakupu
 • ugovor o najmu
 • ugovor o doživotnom uzdržavanju
 • ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
 • ugovor o djelu
 • ugovor o građenju
 • ugovor o ortaštvu
 • ugovor o prijevozu
 • ugovor o licenciji
 • ugovor o ostavi
 • ugovor o uskladištenju
 • ugovor o nalogu
 • ugovor o komisiji
 • ugovor o trgovinskom zastupanju
 • ugovor o posredovanju
 • ugovor o otpremi
 • ugovor o ispitivanju robe i usluge
 • ugovor o organiziranju putovanja
 • ugovor o raspolaganju ugostiteljskim smještajem (ugovor o alotmanu)
 • ugovor o osiguranju
 • bankarski novčani polog
 • bankarski tekući račun
 • ugovor o sefu
 • ugovor o kreditu na temelju zaloga vrijednosnih papira
 • akreditivi
 • bankarsko jamstvo

IZVANUGOVORNI OBVEZNI ODNOSI

 • Naknada štete
  • prouzorčenje štete
  • odgovornost po osnovi krivnje
  • odgovornost za drugog
  • odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne djelatnosti
  • odgovornost za neispravan proizvod
  • posebni slučajevi odgovornosti
  • popravljanje štete
 • Stjecanje bez osnove
 • Poslovodstvo bez naloga
 • Javno obećanje nagrade
 • Vrijednosni papiri

Edukacija je namijenjena:

 • radnicima
 • članovima uprava (direktorima) društava
 • voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji se u svome svakodnevnom radu služe Zakonom o obveznim odnosima

Nakon edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
30.1.2012.
Zagreb
22.3.2012.
Zagreb