Zaštita potrošača – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Zaštita potrošača

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 28.2.2011.

Zaštita potrošača zanimljiva je tema poduzetnicima, jer obrađuje prava koja moraju poštivati u odnosu na potrošače svojih proizvoda i/ili usluga. Slobodno tržište ne podrazumijeva odsutnost bilo kakvih pravila, obveza ili dužnosti, a nepoštivanje potrošačkih prava može biti skupa poslovna odluka ili propust. Zbog toga je i poduzetnicima i potrošačima najbolje upoznati se sa sustavom zaštite potrošača. Zakon o zaštiti potrošača donesen je 2007. godine i od tada je pretrpio mnoge izmjene. No, Zakon nije jedini propis koji regulira ovu materiju. On tek zajedno s ostalim propisima u području zaštite potrošača čini sustav pravila kojih se poduzetnici moraju pridržavati u odnosu s potrošačima svojih roba i/ili usluga. Nepoštivanje tih pravila može imati teške posljedice na poslovanje određenog poduzetnika i/ili zdravlje potrošača. Čini se da bi sadašnji sustav propisa mogao postati trajniji okvir cjelokupnog sustava zaštite potrošača, jer je usklađen s propisima EU, pa bi i to mogao biti dodatni poticaj svima da se detaljnije s njime upoznaju. Upravo o tome sustavu zaštite potrošača će i biti riječ na edukaciji 28. veljače (ponedjeljak) u Zagrebu.

Iz edukacije izdvajamo:

 • općenito o sustavu zaštite prava potrošača (propisi koji je reguliraju)
 • Nacionalni program zaštite potrošača i Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača
 • Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
 • Zakon potrošačkom kreditiranju, potrošači i kreditne institucije, HROK
 • Zakon o zaštiti potrošača
 • sustav obavješćivanja o štetnom proizvodu - RAPEX
 • prava potrošača iz Zakona o obveznim odnosima
 • elektronička trgovina i prava potrošača
 • udruge potrošača i savjetovališta potrošača
 • zabrane reklamiranja
 • postupak zaštite prava potrošača
 • nadležna tijela u postupku zaštite potrošača

Edukacija je namijenjena:

 • poduzetnicima
 • članovima uprava (direktorima) društava, voditeljima odjela ili drugih organizacijskih oblika poslodavaca koji u svakodnevnom radu imaju priliku odlučivati o pravima potrošača, odnosno na bilo koji način dolaze u doticaj s problematikom zaštite prava potrošača
 • svima koje zanima sustav zaštite potrošača

Nakon završene edukacije svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
28.2.2011.
Zagreb