dr. sc. Davor Perkov – Predavači – Altius

dr. sc. Davor Perkov

Doktor znanosti, prodekan i profesor na Visokoj poslovnoj školi Libertas - Zagreb. Višegodišnju zapaženu gospodarsku karijeru proveo je kao izvršni menadžer u hotelsko-turističkom i međunarodnom prehrambenom sektoru. Osnivač je i glavni konzultant kuće "Perkov savjetovanje“ d.o.o. Zagreb. Surađuje s nizom uglednih poduzeća u Hrvatskoj i Sloveniji te predaje na poslovnom učilištu Experta i veleučilištu VERN. Certificirani je trener EU. Specijalist za područja upravljanja poslovnim promjenama, vodstva i strateškog menadžmenta. Nastupa kao autor ili speaker na domaćim i međunarodnim kongresima, konferencijama i stručnim skupovima, u organizaciji visokih učilišta, fakulteta te Altiusa, Comminusa, Qualitasa i dr. Autor je oko 25 znanstveno-stručnih radova, suradnik web portala www.quantum21.net i kolumnist magazina „Ja trgovac“. Autor je knjige "Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba" i suautor knjiga „Temeljne funkcije upravljanja“ i „Upravljanje poslovnim promjenama“.