Voditelj financija, računovodstva i poreza – Poslovno učilište Altius

Voditelj financija, računovodstva i poreza

Za što ćete biti osposobljeni i što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • razumjeti važnost financija i računovodstva za poslovno upravljanje
 • sagledati ulogu poslovnih knjiga u praćenju poslovanja (zakonodavni i upravljački aspekt)
 • naučiti sve specifičnosti godišnjih financijskih izvješća
 • naučiti primijeniti odredbe MSFI/HSFI u sastavljanju financijskih izvješća
 • razumjeti važnost računovodstvenih politika i procjena u kreiranju poslovnog i poreznog rezultata
 • naučiti specifičnosti financijskog računovodstva i njegovu važnost za interne i eksterne korisnike financijskih izvješća
 • razumjeti ulogu i važnost troškovnog i upravljačkog računovodstva za upravljanje poduzećem
 • naučiti kako primijeniti forenzično računovodstvo u otkrivanju lažiranja u financijskim izvješćima
 • naučiti ulogu poreznog računovodstva i poreznog planiranja u planiranju novčanog tijeka
 • razumjeti specifičnosti konsolidacije financijskih izvješća i način sastavljanja radnih bilježaka za konsolidaciju
 • naučiti kako računovodstveno pratiti uspješnost investicijskih projekata te kreirati cost benefit analizu
 • naučiti kako sudjelovati u izradi poslovnog plana poduzeća i kako sastaviti planirana financijska izvješća
 • naučiti ulogu i značaj revizije u ocjenjivanju istinitosti i fer izvješćivanja
 • naučiti kako pomoću pokazatelja i sustava pokazatelja analizirati financijska izvješća i poslovanje poduzeća
 • naučiti kako sastavljati izvješća za upravu i nadzorni odbor
 • naučiti kako računovodstveno pratiti proizvodnju i kako provesti knjiženja specifična za proizvodnju
 • naučiti kako računovodstveno pratiti trgovinu (veleprodaja i maloprodaja) i kako provesti specifična knjiženja za trgovinu
 • naučiti kako računovodstveno pratiti uslužnu djelatnost i kako provesti specifična knjiženja za uslužne djelatnosti
 • razumjeti važnost komunikacije u stvaranju uspješnih odnosa unutar organizacije
 • naučiti kako prezentirati izvješća menadžmentu svih razina

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - upisuju se u radnu knjižicu

Kako podučavamo i kada počinjemo

 • mogućnost praćenja predavanja putem platforme GoToMeeting
 • interakcija i grupni rad (rješavanje studija slučajeva i zadataka uz prezentiranje) 20%
 • individualni rad i zaključivanje 30%
 • debate (sučeljavanje mišljenja unutar i izvan grupe) 25%
 • igranje uloga prema utvrđenom scenariju 25%
 • grupni rad rješavanje problemskih zadataka
 • predavači su renomirani stručnjaci iz prakse
 • predavači detaljno komentiraju i sugeriraju alternativna postupanja i rješenja
 • prije svakog sljedećeg modula odvojit ćemo vrijeme za rješavanje pitanja i dvojbi vezanih uz prethodno predavanje
 • predavanja jednom tjedno od 17 do 21 sat
 • predavanja počinju u prosincu

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Rad na studijima slučaja koji se odnose na:

 • izgradnju odnosa između sektora financija i računovodstva s drugim sektorima u poduzeću
 • način evidentiranja poslovnih događaja na aktivnim i pasivnim kontima glavne knjige rad na primjeru jednog poduzeća: knjiženje svih poslovnih događaja i sastavljanje financijskih izvješća
 • tumačenje informacija koje se nalaze u financijskim i poslovnim izvješćima poduzeća primjer iz prakse
 • primjenu MSFI/HSFI-a u sastavljanju financijskih izvješća
 • prikaz utjecaja računovodstvenih politika i njihovog utjecaja na financijska izvješća studij slučaja
 • Benfordov zakon koji se temelji na analizi prirodnih skupova brojeva za određivanje anomalija u računovodstvu
 • Beneishev model procjene manipulacija u financijskim izvješćima
 • tehnike uspješnog smanjenja troškova
 • primjenu forenzičnog računovodstva u otkrivanju prijevara i lažiranja u financijskim izvješćima studij slučaja
 • specifičnosti iz područja poreza i sastavljanja poreznih prijava
 • sastavljanje konsolidiranih financijskih izvješća i praćenje poslovanja povezanih društava
 • mjerenje uspješnosti investicijskih projekata
 • sudjelovanje u planiranju poslovanja i postavljanju ciljeva uz primjenu Balanced Score Carda studij slučaja
 • sastavljanje planova po top down i bottom up pristupu
 • primjenu modela Rolling Forecasta u planiranju poslovanja
 • analizu financijskih izvješća pomoću modela (Du Pont, ADT i BEX) rad na primjeru iz prakse i na računalu
 • poslovnu komunikaciju igranje uloga, vježbe u paru i vježbe u grupi
 • tehnike i metode izrade uspješne prezentacije

Predavači su renomirani stručnjaci i znanstvenici

Nastavne cjeline

 • Financije i računovodstvo u praksi
 • Financijsko računovodstvo
 • Troškovno i upravljačko računovodstvo
 • Porezno i forenzično računovodstvo
 • Poslovne financije
 • Komunikacijske i prezentacijske vještine

Voditelj financija, računovodstva i poreza

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Alumni

Što su polaznici rekli o nama