Voditelj financijskog kontrolinga – Poslovno učilište Altius

Voditelj financijskog kontrolinga

Za što ćete biti osposobljeni i što ćete moći po završetku naobrazbe?

 • unaprijediti ili izgraditi funkciju kontrolinga u vašem poduzeću
 • unaprijediti poslovne procese s ciljem smanjenja troškova i kvalitetnijeg iskorištenja kapaciteta
 • znati kreirati kontrolersku organizaciju
 • poboljšati komunikaciju između sektora s ciljem povećanja njihove učinkovitosti
 • razumjeti kako računovodstvene politike unutar MSFI-a utječu na poslovni i porezni rezultat poduzeća
 • znati izgraditi troškovno i upravljačko računovodstvo te jasno definirati i pratiti nositelje troškova
 • analizirati poslovanje poduzeća te uočiti latentne poremećaje u poslovanju
 • aktivno sudjelovati u određivanju ciljeva i KPI (ključnih pokazatelja uspješnosti) uz primjenu Balanced Score Carda)
 • primijeniti tehnike, alate i metode forenzičnih istraživanja u otkrivanju lažiranja u financijskim izvješćima
 • primijeniti strateške i operativne kontrolerske alate
 • provoditi kontroling investicijskog ciklusa i dugotrajne imovine
 • provoditi kontroling zaliha i nabave (strateške i operativne)
 • provoditi kontroling kupaca, prodaje i marketinga
 • provoditi financijski kontroling i upravljanje novčanim tokovima
 • aktivno sudjelovati pri izradi strateških i operativnih planova
 • znati kako pokrenuti proces planiranja Rolling Forecast
 • znati kako koristiti napredni excel kod izrade izvješća
 • znati kako primijeniti statističke analize u procjenjivanju budućih događaja
 • znati kako napraviti analizu rizika uz korištenje softvera Palisade@risk
 • provoditi kontroling ljudskih potencijala određivanje osobnih KPI
 • izgraditi sustav izvješćivanja za sve razine menadžmenta po Hichertovoj Success metodi
 • postavljati vlastite KPI i kontroling standarde kako biste unaprijedili vlastiti rad
 • primijeniti psihološka i komunikacijska znanja u odnosima s ljudima

 

Zašto su naši jednogodišnji programi baš za vas?

Verificiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja - upisuju se u radnu knjižicu

Kako podučavamo i kada počinjemo

 • mogućnost praćenja predavanja putem platforme GoToMeeting
 • interakcija i grupni rad (rješavanje studija slučajeva i zadataka uz prezentiranje) 20%
 • individualni rad i zaključivanje 30%
 • debate (sučeljavanje mišljenja unutar i izvan grupe) 25%
 • igranje uloga prema utvrđenom scenariju 25%
 • grupni rad rješavanje problemskih zadataka
 • predavači su renomirani stručnjaci iz prakse
 • predavači detaljno komentiraju i sugeriraju alternativna postupanja i rješenja
 • prije svakog sljedećeg modula odvojit ćemo vrijeme za rješavanje pitanja i dvojbi vezanih uz prethodno predavanje
 • predavanja jednom tjedno od 17 do 21 sat
 • predavanja počinju u prosincu

Preuzmite brošuru

Želite li saznati više o ovom jednogodišnjem usavršavanju? Preuzmite brošuru!

Rad na studijima slučaja koji se odnose na:

 • ulogu i značaj kontrolinga u kreiranju i praćenju poslovnih procesa studij slučaja izgradnje kontrolerske organizacije
 • stvaranje odnosa kontrolinga i menadžmenta primjeri dobre prakse
 • značaj MSFI/HSFI-a u sastavljanju financijskih izvješća primjeri utjecaja računovodstvenih politika na KPI
 • objašnjenje koncepta računovodstva troškova primjeri iz prakse nakon kojih će polaznici sami kreirati prijedlog razvoja koncepta praćenja troškova
 • objašnjenje analize financijskih izvješća pomoću modela (Du Pont, ADT i BEX)
 • važnost ključnih pokazatelja uspješnosti za upravljanje poduzećem primjer iz prakse: analiza jednog poduzeća uz rad na računalima
 • upravljanje poduzećem pomoću Balanced Score Carda praktičan primjer
 • provedbu kontrolinga i mjerenje uspješnosti investicijskih projekata prikaz jednog primjera ulaganja s izračunima u excelu
 • objašnjenje kako razina zaliha utječe na stvaranje poslovne strategije poduzeća primjer strateške i operativne zalihe na softveru Promena
 • primjenu ABC/XYZ analize i EOQ modela u upravljanju zalihama
 • primjer vrednovanja kupaca i određivanje strategije prodaje na temelju pravila banane
 • analizu izvješća o novčanim tijekovima studij slučaja i određivanje financijskih KPI
 • primjenu modela Rolling Forecasta u planiranju poslovanja rad na računalima
 • Excel alate za brži i efikasniji rad u kontrolingu (imena ćelija, rad s tablicama, validacija unosa, izrada grafikona, kreiranje Pivot tablica i grafikona, tablične kalkulacije, pivot grafikoni...)
 • kreiranje i praćenje ključnih pokazatelja uspješnosti na razini radnih mjesta primjer iz prakse
 • primjenu Hichert Success pravila u kreiranju sustava izvješćivanja rad na primjerima vlastitog poduzeća
 • IGRANJE ULOGA važnost razumijevanja psihologije za funkciju kontrolinga

Videozapisi

Predavači su renomirani stručnjaci i znanstvenici

Nastavne cjeline

 • Uloga i značaj kontrolinga za moderno upravljanje
 • Osnove računovodstva za kontroling
 • Kontroling u financijskom planiranju
 • Izgradnja financijskog kontrolinga
 • Izvještavanje iz financijskog kontrolinga
 • Komunikacijske vještine u kontrolingu

Voditelj financijskog kontrolinga

Ispunite prijavnicu i kontaktirat ćemo vas

Alumni

Što su polaznici rekli o nama