Analitički postupci u forenzičnim istraživanjima – Edukacije – Altius

Jednodnevna edukacija

Analitički postupci u forenzičnim istraživanjima

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 22.12.2014.

Analitički postupci u forenzičnim istraživanjima zahtijevaju od forenzičara dobro predviđanje i oštroumnost, ali i opsežno računovodstveno znanje. Na edukaciji 22. prosinca (ponedjeljak) u Zagrebu kroz studij slučaja analizirat ćemo mnoštvo područja: revalorizaciju, zalihe, RUC, proizvodnju, kupce i dobavljače.

Iz edukacije izdvajamo:

 • forenzična analiza realnosti revalorizirane dugotrajne materijalne imovine - revalorizacija i njezin utjecaj na visinu imovine i kapitala
 • forenzična analiza zaliha - veleprodaja, maloprodaja, RUC, proizvodnja
 • forenzična analiza ugovora s dobavljačima
 • kako procjenjivati kupce i dobavljače te prognozirati njihove buduće poslovne rezultate
 • kako provoditi test usklađenosti prihoda i potraživanja
 • problemi kod primjene pokazatelja financijske analize - nizak vlastiti kapital prema visokoj aktivnosti i dobiti, profitna marža i način njezine usporedbe, mjerenje rezultata po centrima odgovornosti, profitabilnost u slučaju revalorizirane imovine
 • radionica se provodi kroz studij slučaja

Edukacija je namijenjena:

 • svima koji u forenzičnom računovodstvu vide svoju profesionalnu budućnost
 • svima koji donose odluke na temelju informacija iz računovodstva
 • voditeljima računovodstvenih odjela
 • zaposlenicima i menadžerima koji rade na operativnim poslovima financija i računovodstva
 • zaposlenicima i menadžerima koji rade na poslovima plana i analize
 • svima koji žele o računovodstvu znati više

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
26.3.2014.
Zagreb
22.12.2014.
Zagreb