Zorica Palac, dipl. oec., ovl. rev. – Predavači – Altius

Zorica Palac, dipl. oec., ovl. rev.

Rođena 1986. u Zagrebu. Diplomirala na studiju ekonomije i managementa Zagrebačke škole ekonomije i managementa. Trenutno je voditelj odjela poslovne forenzike i revizije; planira angažmane i priprema metodologiju i analitičke postupke u poslovnoj forenzici, izrađuje izvještaje o forenzičnoj analizi poslovanja društava i o reviziji financijskih izvještaja te izrađuje nalaze i mišljenja sudskog vještaka. Piše znanstveni rad na temu „Pravila stanjene kapitalizacije i analiza primjene u hrvatskom gospodarstvu“. Ovlašteni je revizor.