Konsolidacija i računovodstvo povezanih društava - tehnike i postupci – Edukacije – Altius

Dvodnevni seminar

Konsolidacija i računovodstvo povezanih društava - tehnike i postupci

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija posljednje je održana 20.5.2014.

Svojim dolaskom ostvarujete 5% popusta!
Svaki polaznik dobiva 30% popusta na knjigu Kontroling - upravljanje iz backstagea! 

Prijavite se i naučite tehnike konsolidacije financijskih izvještaja i kako ustrojiti računovodstvo povezanih društava!

Ne dopustite si pogreške! Jeste li obveznici konsolidacije, a da to ne znate? Znate li koji su rokovi za dostavu konsolidiranih financijskih izvještaja i kome se dostavljaju? Znate li koje su prekršajne i kaznene odredbe za nedostavu izvještaja ili njihovo pogrešno prikazivanje?

Znate li provesti konsolidaciju i utvrditi stanje svoje imovine, obveza, kapitala, rashoda, prihoda i financijskog rezultata? Ako niste sigurni da znate, pridružite nam se na edukaciji. Ako ste do sada konsolidaciju napravili mnogo puta, otkrijte dosad neotkrivene puteve prikazivanja međukompanijskih transakcija i olakšajte si konsolidacijski proces.
Konsolidacija je računovodstveni postupak neophodan kako bi njezini korisnici (investitori, menadžment, vjerovnici) donijeli kvalitetne poslovne odluke. Konsolidirani financijski izvještaji sadrže podatke svih povezanih poduzeća u vladajuće-ovisnom položaju koje je važno znati kvalitetno strukturirati i klasificirati. Znate li koje su najčešće pogreške pri sastavljanju konsolidiranih izvještaja? Znate li njihova ograničenja?
Na seminaru  u Zagrebu 20. i 21.  svibnja (utorak i srijeda) otkrijte kako teče proces konsolidacije. Naučite kako postupati s međukompanijskim transakcijama, kako eliminirati interne prihode i rashode, nerealiziranu dobit u zalihama, potraživanja i obveze, postupke po dugotrajnoj imovini i kako sastaviti konsolidacijske bilješke.
Polaznici sa sobom moraju donijeti svoja prijenosna računala.

Iz edukacije izdvajamo:

 • kako se definiraju povezana društva
 • tko je obveznik sastavljanja konsolidiranih financijskih izvještaja
 • kako teče postupak konsolidacije
 • kako sastaviti radne bilješke za konsolidaciju
 • konsolidacija na datum stjecanja
 • konsolidacija nakon stjecanja
 • kako eliminirati interne prihode i nerealiziranu dobit u zalihama
 • kako prikazati međukompanijska potraživanja i obveze
 • postupanja s goodwillom
 • transferne cijene i njihov utjecaj na pojedinačne i skupne financijske rezultate
 • gubitak iznad kapitala u konsolidiranim financijskim izvještajima
 • specifičnosti računovodstva povezanih društava
 • radionica:
  • primjer konsolidacije poduzeća koja posluju u zemlji
  • primjer konsolidacije poduzeća koja posluju i u zemlji i u inozemstvu

Edukacija je namijenjena:

 • upravi društva
 • svim razinama menadžmenta koji radi na poslovima upravljanja
 • svima koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje
 • svima koji rade na poslovima financija i računovodstva i sudjeluju u postupcima konsolidacije financijskih izvještaja
 • internim i eksternim revizorima

Svaki polaznik dobit će Altiusov certifikat.

Nema novih termina održavanja
Ova edukacija prethodno je održana
15.5.2012.
Zagreb
28.8.2012.
Zagreb
14.5.2013.
Zagreb
11.6.2013.
Zagreb
20.5.2014.
Zagreb